SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Policy - JSM523
Title: Sociální politika
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:9/3, Ex [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: 45 / unknown (45)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Annotation -
Last update: CABANOVB (11.04.2008)
It is the basic course the objective of which is to make the students acquainted with the history of social policy, with theoretical and ideological conceptions that are applied in the analysis of social policy, with methodology and instruments of social policy. Attention is paid to international context of social policy, especially, to the institutions influencing social policy in Europe and to the place of social policy in European integration processes.
Aim of the course -
Last update: CABANOVB (11.04.2008)

Goals of the basic course is to make the students acquainted with the history of social policy, with theoretical and ideological conceptions that are applied in the analysis of social policy, with methodology and instruments of social policy.

Literature -
Last update: CABANOVB (11.04.2008)

Základní literatura

POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995.

TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2.

vydání, Praha, Socioklub, 2001

VEČEŘA, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996

Rozšířená literatura

BRDEK, M., JÍROVÁ, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha, Codex Bohemia 1998

ENGLIŠ, K.: Sociální politika. Praha, F. Topič 1916.

HAD, M. URBAN, L.:První pilíř Evropské unie. MZV, Praha 2000

KELLER,J.: Soumrak sociálního státu. Praha, Slon 2005

KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI 2005

MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, Slon 1994.

MAREŠ,P.: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha, Slon, 1999

MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1994.

MUNKOVÁ, G. A kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha, Karolinum 2004

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika (Kapitoly Sociální politika, Zdravotní politika a další) Praha, SLON 2005

POTÚČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999

RABUŠIC, L.: Česká společnost stárne. MU Brno, 1995

SIROVÁTKA, T. (editor): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice MU FSS Brno 2002

SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P.: Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika MU Brno 2003

SBORNÍK: Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha, Karolinum 1998

TOMEŠ, I. KOLDINSKÁ, K: Sociální právo v EU C.H.Beck Praha 2003

TOMEŠ,I. A kol.: Sociální správa. Praha, Portál 2002

TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení C.H. Beck Praha 2000

ŽIŽKOVÁ, J. A KOL.: Úvod do studia sociální politiky. Praha, VŠE 1995.

CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW,

Usefull web sides:

http://samba.fsv.cuni.cz/~cabanova

Teaching methods -
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.10.2015)

lectures, seminars

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.10.2015)

1. Examination paper,
2. Homework exercises.

Syllabus -
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (26.10.2013)

Part I

Social policy and its basic framework: Social problems, critical situations in the life of the people. The individual, the family, the society and other subjects and objects of social policy. The relation to other branches of science

1.2. Genesis of European social policy: The development of ideas and development of institutions. The Czech school and its contribution in the period between the wars.

1.3. Current social policy: Social reform after 1989. Social doctrine

Semminar: Social policy as practice: Main objectives, functions and principles of social policy.. Instruments of social policy. Social security as the core of social policy.

Part II

2.1. Values and ideology: Freedom, (In)equality and social justice as the basic values from which the approach to social policy ensues.

2.2.Introduction to the problems of poverty. Poverty and social exclusion, causes, roots, social exclusion

2.3 Poverty and the system of social protection. Poverty line. Social assistance

Semminar: Loss of employment as social event. Unemployment as social problem and individual experience Labour market, policy of employment. European strategy of employment and the Czech Republic.

Part III

3.1 Re-distribution as the main instrument of social policy: problems of equality and inequality in incomes and richness and question of social justice. Measurement of income inequalities. Income differentiation in the Czech Republic after 1989.

3.2 Financing of social policy in the Czech Republic. Sources and ways of financing

3.3 Institutional securing of social policy. Social administration

Semminar:

Age and ageing as social event. Demographic ageing of the population.

Systems of security at old age. Pensions, pensions reform in the CR

Illness and invalidity as social event. Instruments of social protection in illness and invalidity .

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html