SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
The Diploma Seminar SKI - JSM486
Title: Diplomový seminář SKI
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Interchangeability : JSM060
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (23.10.2011)

Cíl semináře:
Diskutovat projekty a postup vytváření diplomových prací studentů zaměření Sociální konstrukce identit a tím přispět ke zvýšení jejich kvality.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

1. Aktivní účast na semináři.

2. Zpracování průběžných úkolů - částí diplomové práce.

3. Závěrečná prezentace diplomové práce.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Doporučená literatura:

ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY

Manual for Writing a Thesis

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (01.10.2012)

JSM486 Diplomový seminář SKI, 2012-13
Martin Hájek, Jakub Grygar

úterý, 15:30 - 16:50


Cíl semináře:
Diskutovat projekty a postup vytváření diplomových prací studentů zaměření Sociální konstrukce identit a tím přispět ke zvýšení jejich kvality.

Průběh semináře:

V první polovině semestru budou diskutovány projekty DP.
V druhé polovině budou diskutovány klíčové otázky spojené s diplomovou prací, které vyplynou z diskuzí projektů a budou dále formulovány vyučujícími. K této diskuzi si vystupující připraví podklad v rozsahu 500 slov, který zašle před seminářem vyučujícím i svému vedoucímu práce.

Týdny 6, 8 a 12 semestru jsou vyhrazeny hlubším debatám vybraných problémů, které budou účastníky semináře identifikovány v průběhu prezentací.

Studenti během kursu:
1. zpracují rešerši relevantní literatury v rozsahu min. 10 publikací; u každé publikace podají stručnou charakteristiku a její využití pro diplomovou práci; pro úspěšné splnění této povinnosti budeme požadovat schválení od vedoucího práce, že uvedená literatura odpovídající tématu a způsobu zpracování práce
2. 2x vystoupí s prezentací projektu (1x představení projektu; 1x diskuse hlavních teoretických či analytických problémů); na druhou bude pozván vedoucí diplomové práce;
3. z každé prezentace pořizují všichni studenti zápis, ze kterého bude prezentujícímu čitelný průběh debaty, hlavní námitky a komentáře účastníků semináře (zápis je zaslán prezentujícímu a vyučujícím v kopii nejdéle do jednoho týdne od vlastní prezentace).

Nesplnění některého z těchto úkolů je důvodem pro neudělení zápočtu.Doporučená literatura:

ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY

Manual for Writing a Thesis


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html