SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Contemporary Social Theory - JSM420
Title: Současná sociální teorie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: JSM421
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (27.02.2011)
Přednáška si klade za cíl diskutovat klíčové problémy sociální teorie minulého století, a to formou komentované četby. Pro každý analyzovaný problém je jako výchozí vybrán jeden text, který uvádí do příslušného tematického okruhu. Systematická pozornost je věnována zejména způsobu, jakým sociální teorie reflektuje a analyzuje proměny současných společností - a jak se tyto proměny odrážejí v samotné výzkumné agendě sociálních věd. Kurs je pojat výrazně interdisciplinárně.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (27.02.2011)

Alexander, Jeffrey

Modern, Anti, Post and Neo.

Rodrigo Cordero, Francisco Carballo, José Ossandón

Performing Cultural Sociology: A Conversation with Jeffrey Alexander.

Seidman, Steven

The End of Sociological Theory - The Postmodern Hope.

Wolfe, Alan

Weak Sociology - Strong Sociologists.

Heinz Bude, Jörg Dürrschmidt

What's wrong with globalization?: Contra 'flow speak' - towards an existential turn in the theory of globalization.

Victor Roudometof

Gusts of Change: The Consequences of the 1989 Revolutions for the Study of Globalization.

Gregor McLennan

Sociology, Eurocentrism and Postcolonial Theory.

Gurminder K. Bhambra

Sociology and Postcolonialism: Another `Missing' Revolution?

Daniel Chernilo

Social Theory's Methodological Nationalism: Myth and Reality.

Volker Heins

Civil Society's Barbarisms.

Larry Ray

At the End of the Post-Communist Transformation? Normalization or Imagining Utopia?

Vivienne Orchard

Culture as Opposed to What?: Cultural Belonging in the Context of National and European Identity.

Douglas Kellner

Cultural Studies and Social Theory: A Critical Intervention.

Peter Wagner

From interpretation to civilization: Analyzing the trajectories of non-European modernities

and back.

Paul Blokker, Gerard Delanty

An interview with Johann P. Arnason: Critical theory, modernity, civilizations and democracy.

Ulrich Beck

The Cosmopolitan Society and its

Enemies.

Thomas M. Kemple

Spirits of Late Capitalism.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (07.03.2011)

1. V jaké době vlastně žijeme?
2. Postmodernismus a jeho důsledky pro sociální myšlení.
3. Globalizace.
4. Poskolonialismus.
5. Teorie kultury a kulturální studia.
6. Nový kapitalismus.
7. Proměny identity.
8. Multikulturalismus.
9. Občanská společnost.
10. Kosmopolitanismus a idea Evropy.
11. Civilizační analýza.
12. Postkomunismus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html