SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media and Document / Media and documentary - JSM199
Title: Media a dokument
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www.ji-hlava.cz/media-a-dokument
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu můžete absolvovat na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a na ISS vám bude uznán jako volitelný kurz za dva kredity. Ji.hlava se koná vždy na konci října, seminář vedou špičkoví lektoři z ČR i ze zahraničí. Díky semináři získáte Pres akreditaci na celý festival. Hlaste se do 20. 10. na mail barbora.spalova@fsv.cuni.cz a zároveň na stránkách festivalu: https://www.ji-hlava.cz/media-a-dokument! V roce 2022 se seminář bude konat ve dnech 26. a 27. 10. v Jihlavě, regsitrace je jý´ž otevřená zde: In 2022 the seminar wil be held at 26. and 27. 10. 2022, registration is already open at https://vp.eventival.com/jidff/2022/accreditation.

You can attend a seminar on creative writing about documentary film at the Ji.hlava International Documentary Film Festival. It will be recognized as an optional course for two credits at the ISS. Ji.hlava is always held at the end of October, the seminar is led by top lecturers from the Czech Republic and abroad. Thanks to the seminar, you will get Pres accreditation for the entire festival. Register before October 20 to the email barbora.spalova@fsv.cuni.cz and at the same time on the festival website: https://www.ji-hlava.cz/media-a-dokument! In 2022 the seminar wil be held at 26. and 27. 10. 2022 in Jihlava ( approx 120 km far from Prague), registration is already open at https://vp.eventival.com/jidff/2022/accreditation.
Last update: Spalová Barbora, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html