SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - JSM046
Title: Diplomový seminář II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Incompatibility : JSM554
Pre-requisite : JSM045
Is incompatible with: JSM554
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (07.02.2023)
Cílem je pomoci studetům a studentkám při psaní diplomové práce. V průběhu kurzu studenti představují části textu své diplomové práce a spolu s vyučujícími a ostatními diskutují jejich argumentační a stylové vlastnosti.

Kurz bude probíhat prezenčně.

Link na harmonogram semestru (Tomáš Dvořák): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FURtyYhdrCx2jqMkNhE1h-RAuhcC4zp5CzGwHaBgdIM/edit#gid=0
Upozornění: Diplomový seminář (skupina Dvořák) probíhá pouze prezenčně
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.11.2019)

Povinná literatura:
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

Doporučená literatura:
COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html