SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - JSM045
Title: Diplomový seminář I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469#section-0
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Incompatibility : JSM554
Is incompatible with: JSM554
Is pre-requisite for: JSM046
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (26.09.2022)
Cílem je pomoci studetům a studentkám při psaní diplomové práce. V průběhu kurzu studenti představují části textu své diplomové práce a spolu s vyučujícími a ostatními diskutují jejich argumentační a stylové vlastnosti.

Diplomový seminář I. (SAQ), vedoucí semináře: Jakub Grygar, Martin Hájek
PEK 211
úterý, 11:00 - 12:50

Seminář na rozhraní výzkumného a psacího semináře diskutuje projekty a postup vytváření diplomových prací. I když je seminář určen primárně studentům specializace SAQ, je otevřený i studentům ostatních specializací, jejichž práce jsou ukotveny v kvalitativním výzkumu.

V ZS 2022/23 je Diplomový seminář I zaměření SAQ vyučován prezenčně.
Podrobný sylabus dostupný v Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Diplomový seminář I. (SVP), vedoucí semináře: Milan Tuček::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Diplomový seminář I. (AVM), vedoucí semináře: Jiří Remr

Studenti zaměření ASV se setkávají v Pekařské, v místnosti IT 308, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:50.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.11.2019)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

 

Doporučená literatura:

COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu

Registration requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (01.10.2021)

Podmínkou zápisu do kursu je schválený projekt diplomové práce zveřejněný v SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html