Data Management in Sociology and Data Archives - JSM033
Title: Management sociologických dat a datové archivy
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download sylabus archivy LS2019.doc Sylabus předmětu Management sociálních dat a datové archivy, letní semestr 2018/2019 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)
Kurz poskytuje:
1) přehled o veřejně přístupných datových zdrojích, které jsou k dispozici pro sociálněvědní výzkum, a přehled o související infrastruktuře;
2) základy managementu dat pro účely sdílení dat a jejich sekundární analýzy;
3) úvod do problematiky kvality dat z výběrových šetření.
Absolventi kurzu budou schopni vyhledávat a využívat data a další materiály z datových archivů a dalších zdrojů, a to pro účely sekundární analýzy i přípravu vlastních šetření. Součástí je představení specializovaného software NESSTAR. V další části kurzu si osvojí principy správy a zpracování dat v podmínkách sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Kurz zakončuje úvod do problematiky kvality dat.

Webovská stránka kurzu: http://archiv.soc.cas.cz/management-sociologickych-dat-datove-archivy-fsv-uk
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Základní literatura

CESSDA Training Working Group (2017 - 2018). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. On-line: https://www.cessda.eu/DMGuide

Groves, Robert M. 1987. „Research on Survey Data Quality.“ The Public Opinion Quarterly 51 (2, Supplement: 50th Anniversary Issue): S156-S172.

Krejčí, Jindřich. 2006. “Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46 (5): 1011–1033. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/59721bea5c0b259680447db14fee230ccf19f1ce_KREJCI%20SC2010-6-2.pdf

Referenční publikace ke zdrojům dat

Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 469 s.

 

Doporučená literatura

AAPOR. 2006. Standard Definitions. Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. The American Association for Public Opinion Research.

Biemer, Paul P. & Lars E. Lyberg. 2003. Introduction to Survey Quality. Hoboken: John Wiley & Sons.

Corti, Louis, Veerle Van den Eyndeni, Libby Bishop, Matthew Woolard. 2014. Managing and Sharing Data. A Guide to Good Practice.  London: SAGE.

ESOMAR 2000-2019. Esomar World Research Codes & Guidelines. Amsterdam: World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (ESOMAR). https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php  

Groves, Robert M. & M. Couper. 1998. Nonresponse in Household Interview Surveys. New York: John Wiley & Sons.

Groves, Robert M. 1989. Survey Errors and Survey Costs. Hoboken: John Wiley & Sons.

Groves, Robert M., Floyd J. Fowler, Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer & Roger Tourangeau. 2004. Survey Methodology. Hoboken: John Wiley & Sons.

ICPSR. 2012. Guide to Social Science Data Preparation and Archiving. Best Practice Throughout the Data Life Cycle. 5-th Edition. Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan. On-line: http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf

Kasper, M. Frankel et al. 1979. Total Survey Error. San Francisco: Jossey-Bass.

Kish, Lesslie. 1965. Survey Sampling. New York : John Wiley & Sons.

Krejčí, Jindřich. 2007. „Non-Response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (3): 561-587. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7c2ca3a94c916dfcb55663e9280f017ee725e2e8_512_3-07%20krejci.pdf

Krejčí, Jindřich. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Praha: Institute of Sociology CAS. On-line: http://archiv.soc.cas.cz/sites/default/files/introdatamanagement_web.pdf

Lessler, Judith T. & William D. Kalsbeek. 1992. Nonsampling Errors in Surveys. New York: Wiley.

Lyberg, Lars, Paul Biemer, Martin Collins, Edith de Leeuw, Cathryn Dippo, Norbert Schwarz & Dennis Trewin (eds.). 1997. Survey Measurement and Process Quality. New York: Wiley.

Lyons, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Available on-line: http://www.soc.cas.cz/TDA/

OECD. 2007. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). On-line: http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

SIMAR 2004-2017. Kvalitativní standardy. Praha: SIMAR. http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/.

Soukup, Petr. 2010. “Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení”. Data a výzkum - SDA Info 4(2): 77-104. http://dav.soc.cas.cz/issue/3-data-a-vyzkum-2-2010/6

Soukup, Petr & Ladislav Rabušic. 2007. „Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (2): 379-395. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/b9000b8cf4f47901fa229f57daeff95b91495709_644_07-2%20SoukupRabusic.pdf

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Podmínky pro získání zápočtu: Písemný test a vypracování recenze datového zdroje.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

1)         Sekundární analýza dat, sdílení dat, výzkumná infrastruktura

2)         Sociálněvědní datové archivy; vyhledávání, analýza a vizualizace dat v software NESSTAR

3)         Data z mezinárodních komparativních programů

4)         Databáze mezinárodních organizací; Eurostat a statistické úřady; další zdroje dat

5)         Nové formy dat, Big Data, administrativní data; datová infrastruktura pro kvalitativní výzkum

6)         Koncepce správy dat a výzkumný projekt; ochrana osobních údajů; autorská práva

7)         Management dat v průběhu výzkumného procesu

8)         Celková chyba šetření; standardy kvality výběrových šetření, management kvality

9)         Reprezentativita: pokrytí populace, metoda výběru a chyba výběru, návratnost

10)      Chyby měření: chyba tazatele, chyba respondenta

11)      Chyby měření: Chyba výzkumného nástroje, chyba metody sběru dat, chyba respondenta; chyby zpracování dat

12)      Test

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Podmínky pro zapsání kurzu: zvládnutí základů SPSS nebo jiného statistického software a statistické analýzy dat, aspoň pasivní znalost angličtiny.