SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology as a Contemporary Scientific Discipline - JSDS04
Title: Sociologie jako současná vědní disciplína
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Comes under: Studijní obor 6703T Sociologie
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz je určen pro začínající adepty výzkumné práce (doktorandi a doktorandky prvního a druhého ročníku). Je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o strategiích a podmínkách základního výzkumu v oblasti sociálních věd. Reflektuje potřebu cíleně se věnovat přípravě doktorandů a doktorandek pro vědeckou práci a seznamuje je se základními principy vědecké práce v soudobých podmínkách vědy a výzkumu v ČR. Kurz je pojednán jako systematický výklad vybraných okruhů a poskytne ucelený přehled o procesech tvůrčí vědecké práce. Přednášející jsou lidé s praxí z výzkumu v sociologii. Prameny a literatura ke studiu budou doporučeny na každé přednášce zvlášť.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

1. aktivní účast na přednáškách;

2. vypracování krátké seminární práce na samostatně zvolené téma  nebo vypracování stati, odborné recenze nebo zprávy pro Sociologický časopis / Czech Sociological Review, případně  pro jiný odborný recenzovaný  časopis.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Prameny a literatura ke studiu budou doporučeny na každé přednášce zvlášť.

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (24.02.2020)

Sociologie jako současná vědní disciplína

Charakter kurzu: povinný pro doktorandy a doktorandky 1. a 2. ročníku doktorského studia sociologie FSV UK.

 

Garant kurzu za FSV UK: doc. Martin Hájek, PhD..

Garant kurzu za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Koordinátorka kurzu: PhDr. Marie Čermáková

Přednášející: vědečtí pracovníci a pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

 Místo: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 1, Jilská 1, 2. patro, zasedací místnost č. 207

 Čas: 25. února   –  7. dubna 2020;  úterky 16.00 – 19.00 hodin

 Rozsah kurzu: 14 přednášek spojených do 7 bloků

 

Cílem kurzu je:

 ·         seznámení se současnými cíli a kontexty základního výzkumu v sociologii;

·          prohloubení orientace v moderních sociologických konceptech, programech, projektech a strategiích;

·         rozšíření dovedností při koncipování vědeckého zaměření či tematizaci sociálního problému;

·         posílení erudice v oblasti znalostí o programech a podmínkách evropského a mezinárodního sociálního výzkumu;

·         rozšiřování schopností argumentace, kritického myšlení, diskuse a sociologické imaginace.

 

Přednášející a témata přednášek:

 

25. února 2020

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Úvod do problematiky kurzu

 

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

1. Veřejná výzkumná instituce – pracoviště základního výzkumu v sociálních vědách

2. Milníky vědecké kariéry ve vědecké instituci

 

3. března 2020

Pat Lyons, BA, MA, Ph.D., DSc.

1. The Science of Climate Change

Mgr. Petr Vašát, Ph.D.

2. Urbánni chudoba v globálnich souvislostech

 

10. března 2020

Mgr. Petr Gibas, Ph.D.

1.  Urban nature(s) in contemporary social science: Introducing urban political ecology

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

2. Sociology, scientometrics and bibliometric indicators

 

17. března 2020

PhDr. Petra Guasti, Ph.D., Dr. rer. pol. 
1. Comparing Graduate Studies in the Czech Republic and Abroad: SWOT Analysis

PhDr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

2. Sdílení dat v sociálních vědách

 

24. března 2020

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

1. Měření veřejného mínění a interpretace jeho výsledků.

Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

2. Rozvoj výzkumného tématu ve světle současných změn paradigmat v sociologii

 

31. března 2020

Mgr. Paulina Tabery

1. „Rozděleni svobodou“  - výzkumný projekt v praxi

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

2. Etické souvislosti kvalitativního výzkumu – zkušenosti z terénu

 

7. dubna 2020

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

1. Large comparative survey - ISSP and ESS

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

2. Changing working conditions in Czech research

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html