SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
New Approaches to Methodology of Social Research - JSDS03
Title: Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 20
E-Credits: 20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Comes under: Studijní obor 6703T Sociologie
Files Comments Added by
download Harding_1986_str15_29.pdf Harding, S. G. (1986). The science question in feminism. Cornell University Press. Pp: 15-29 (PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová) Jana Vojanová
download harding_1989.pdf Harding, S. (1989). "Is there a feminist method?" In Feminism and methodology. Bloomington: Indiana University Press. (PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmannová) Jana Vojanová
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (18.03.2018)

* Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu
* FSV UK, ISS, Katedra sociologie
* Rozsah kurzu: (5 - 7 setkání za semestr) LS každý druhý rok 2017/2018 atd.�

* Termín konání: čtvrtek 17:45-19:15 
* 22.2., 15.3., 12.4. 26.4., 10.5.,17.5.  2018 vždy ve čtvrtek 17:45-19:15 hod.   
* Garant kurzu: Prof.PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
konzultační hodiny: úterý 12:50 - 13:50 pracovna
* Vyučující, témata a termíny: dle seznamu

Přednáší:

Téma:

Datum:

Čas:

Hynek  Jeřábek

Základy analytické metodologie v díle Lazarsfelda a Mertona[1]

22.2. 2018

17:45-19:15

Tomáš Katrňák

bude doplněno

15.3. 2018

17:45-19:15

Zdeněk Uherek

bude doplněno

12.4. 2018

17:45-19:15

Dan Ryšavý

Komparativní metody

26.4. 2018

17:45-19:15

Angel Hoekstra

Mixed method approach

10.5. 2018

17:45-19:15

Ema Hrešanová

Digitální antropologie

17.5. 2018

17:45-19:15[1] Témata budou doplněna nebo změněna jednotlivými přednášejícími

e-mail: hynek.jerabek@gmail.com

konzultační hodiny: dle individuálního rozpisu
* Obsah kurzu:
Povinný (pro první dva ročníky studia) kurz doktorandského studia sociologie. Seznamuje s významnými postupy metodologie sociologického a sociálního výzkumu formou přednášek a diskusí. Přednášky jsou věnovány výkladu metodologických přístupů a nových metod v sociálním výzkumu. V každém ročníku kurzu bude probráno 5 až 7 témat, podle možností přednášejících. Student absolvuje kurz přijetím seminární práce vyučujícím za předpokladu aktivní účasti nebo nahrazené neúčasti na přednáškách s diskusí.

* Zásady práce v kurzu:
Každý přednášející seznámí s relativně uzavřeným metodologickým tématem v přednášce s diskusí. Předem stanoví nebo rozešlou vyučující doktorandům alespoň jeden reprezentativní text k tématu. Od posluchačů se očekává studium zadané základní literatury ke všem probíraným problémovým okruhům. Garant přednášky navrhne odborné stati k tématu a bibliografické údaje spolu s literaturou
k vypsanému tématu zašle před nebo po přednášce Janě Vojanové a ta je dle možnosti buď vyvěsí na webovou nástěnku nebo rozešle přihlášeným doktorandům. Každý z účastníků kurzu si zvolí téma své seminární práce v rámci okruhu témat některého z vyučujících, tj. nejpozději do 27. dubna se přihlásí k některému z vyučujících a získá jeho souhlas s tématem své seminární práce. Poté, nejpozději do 30.6. 2018, zašle seminární práci (článek) na schválené téma zvolenému vyučujícímu. Ten zhodnotí seminární práci, případně její přepracovanou verzi. Hodnocení zašle studentovi a garantovi kurzu. Povinností doktoranda je získat toto hodnocení nejpozději do 7.9. 2018. Pro doktorandy, kteří jsou prokazatelně na dlouhodobých zahraničních stážích platí obdobné termíny. Také zpracují, po dohodě s některým přednášejícím, seminární práci. Návštěvu přednášek tito účastníci nahrazují třemi tématickými konspekty (v rozsahu 3-5 stran) z literatury zadané jednotlivými přednášejícími dle své volby. Studenti, kteří se nezúčastní více než dvou přednášek, mají za povinnost psát konspekty jako píší studenti na dlouhodobých zahraničních stážích, avšak z témat, na nichž absentovali.
* Literatura:
Bude zadána garantem tématu v souvislosti s přednáškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html