SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociological Seminar - JSDS01
Title: Sociologický seminář
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 15
E-Credits: 15
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Comes under: Studijní obor 6703T Sociologie
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (27.02.2009)
Doktorský seminář slouží k tomu, aby vytvořil vědeckou navzájem se obohacují komunitu doktorandů. Napomáhá tomu, aby se doktorand mohl profilovat jako vědec, zformuloval své badatelské problémy a byl připraven vstoupit do vědeckého diskursu se svými navrhovanými řešeními. Měl by dokázat ovládnout na přiměřené úrovni i další obory a vědní disciplíny, které jsou pro řešení jeho problémů podstatné. Měl by získat dovednosti spojené s psaním projektů a článků. Hlavním cílem semináře je vytvořit náročné kritické prostředí, v němž doktorandi budou obhajovat své práce.
Literature -
Last update: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (16.10.2007)

Alley, Michael: The craft of scientific writing. New York: Springer, c1996, 282 s. Becker, Howard S: Writing for social scientists: how to start and finish your thesis. Chicago : University of Chicago Press, 1986, 180 s. : il. ISBN 0-226-04108-5

Coiner, Constance: A guide to writing sociology papers; edited by Judith Richlin-Klonsky, Ellen Strenski; New York : St. Martin's Press, 1986, 167 s.

Dodds, Jack: The ready reference handbook: writing, revising, editing. Boston : Allyn and Bacon, 1998, 419 s.

Emerson, Robert M.: Writing ethnographic fieldnotes. Chicago : University of Chicago Press, 1995, 254 s.

Giarrusso, Roseann: A guide to writing sociology papers. New York: Worth, 2001, 189 s.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začatečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. -- 209 s..

Turabian, Kate L.: A manual for writers of term papers, theses, and disertations. Chicago: University of Chicago Press, 1987, 300 s..

Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / vybral a sestavil Zbyněk Fišer. Brno: Doplněk, 2005, 184 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (27.02.2009)

Student se povinně účastní na pravidelných doktorských seminářích do složení Státní doktorská zkoušky. Předpokládají se minimálně 2 samostatné prezentace na tomto semináři během studia:

? Projektu práce;

? Připravovaného projektu grantové přihlášky, příspěvku na konference, článku, anebo části disertační práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html