SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Experiment in Social Sciences and Sociology - JSB799
Title: Experiment v sociálních vědách a sociologii
Czech title: Experiment v sociálních vědách a sociologii
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)
Kurz je určen primárně pro bakalářské studenty a studentky sociologie a umožní jim seznámit se základními principy experimentálního výzkumu v sociologii a příbuzných sociálních vědách. Kurz bude kombinovat frontální přednášky a samostatnou práci skupin studentů a studentek na přípravě a realizaci menších experimentálních studií. Studenti a studentky budou také sledovat a kriticky komentovat přípravu většího mezinárodního výzkumu a budou se moci do některých částí tohoto výzkumu aktivně zapojit.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)

Cíle kurzu:

(a) zvýšit znalosti o výhodách a nevýhodách randomizovaných experimentů a možnosti jejich uplatnění ve výzkumném portfoliu v sociologii a příbuzných sociálních vědách;

(b) naučit vybírat výzkumné otázky, které jsou vhodné pro experimentální výzkum a formulovat hypotézy, které je možné experimentálně testovat; 

(c) zlepšit schopnost chápat a kriticky hodnotit výsledky experimentálního výzkumu publikovaného v odborných časopisech;

(d) zvýšit povědomí o etických náležitostech a souvislostech experimentálního výzkumu.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)

Experiment v sociálních vědách a sociologii (JSB799)Přednášející: Mgr. Jan Urban, Ph.D.

 

Forma kurzu: přednáška a cvičení (1/1)

 

Forma atestace: zápočet (5 kreditů)

 

Abstrakt

Kurz je určen primárně pro bakalářské studenty a studentky sociologie a umožní jim seznámit se základními principy experimentálního výzkumu v sociologii a příbuzných sociálních vědách. Kurz bude kombinovat frontální přednášky a samostatnou práci skupin studentů a studentek na přípravě a realizaci menších experimentálních studií. Studenti a studentky budou také sledovat a kriticky komentovat přípravu většího mezinárodního výzkumu a budou se moci do některých částí tohoto výzkumu aktivně zapojit

 

Cíle kurzu:

(a) zvýšit znalosti o výhodách a nevýhodách randomizovaných experimentů a možnosti jejich uplatnění ve výzkumném portfoliu v sociologii a příbuzných sociálních vědách;

(b) naučit vybírat výzkumné otázky, které jsou vhodné pro experimentální výzkum a formulovat hypotézy, které je možné experimentálně testovat; 

(c) zlepšit schopnost chápat a kriticky hodnotit výsledky experimentálního výzkumu publikovaného v odborných časopisech;

(d) zvýšit povědomí o etických náležitostech a souvislostech experimentálního výzkumu.

 

Jazyk

Kurz bude vyučován v českém jazyce, ale v kurzu budeme převážně pracovat s materiály v anglickém jazyce.

  

Jednotlivá témata přednášek budou spojena s rozborem konkrétních experimentů. Tyto příklady budeme používat pro vysvětlení abstraktních pojmů. Témata přednášek budou následující:

 

 1. Co jsou a proč jsou experimenty důležité, historie experimentů.

 2. Typy experimentů, deskriptivní a teoreticky zakotvené experimenty, vhodné typy výzkumných otázek pro experimentální výzkum, kauzální usuzování.

 3. Randomizované experimenty, fundamentální problém kauzálního usuzování.

 4. Validita, hypotézy, velikost efektů, výběr vzorku.

 5. Pracovní kroky při přípravě experimentů v rámci postupů otevřené vědy (předregistrace, registrovaný report, analýza dat, preprint).

 6. Uspořádání randomizovaných experimentů, výhody a nevýhody vnitrosubjektových, mezisubjektových a dalších uspořádání.

 7. Důležité stavební části experimentu: manipulace, kontrola manipulace, měření závislé proměnné, pilotování experimentů, externí validita experimentů.

 8. Randomizované experimenty v sociologii a dalších sociálních vědách.

 9. Kanonické problémy z teorie her a jejich využití pro měření chování a postojů.

 10. Etické aspekty experimentů.

 11. Analýza a interpretace výsledků experimentů.

 12. Shrnutí, náměty pro další práci.

 

Zdroje

Baldassarri, D. and M. Abascal (2017). “Field Experiments Across the Social Sciences.” Annual Review of Sociology 43: 41-73.

Dunning. (2012). Natural Experiments in the Social Sciences. Cambridge University Press.

Field, A. and G. Hole. (2003). How to Design and Report Experiments. Sage Publications.

Holland, P.W. (1986). “Statistics and Causal Inference.” Journal of the American Statistical Association 81: 945-960.

Mutz, D. (2011). Population-Based Survey Experiments. Princeton University Press.

Orr, L. L. (1998). Social Experiments: Evaluating Public Programs With Experimental Methods (1st ed.). Sage Publications.

Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). The book of why: The new science of cause and effect. Basic Books.

Shadish, W., T. Cook and D. Campbell. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Wadsworth Cenage Learning.

Webster, M., & Sell, J. (2007). Laboratory Experiments in the Social Sciences. Academic Press.

Willer, D., & Walker, H. (2007). Building Experiments: Testing Social Theory (1st ed.). Stanford Social Sciences.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html