Quantitative Practice for Social Policy - JSB790
Title: Kvanitativní praktika pro sociální politiku
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
Praktikum má podobu výzkumné dílny se zaměřením na kvantitativní výzkum v oblasti sociální politiky (případně dalších veřejných politik jako zdravotní, vzdělávací). Navazuje na studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak sami realizují v terénu. Následně data analyzují, interpretují a prezentují závěrečnou zprávu z výzkumu.

Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení a praktické vyzkoušení znalostí a dovedností získaných v rámci studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Na společném výzkumném tématu/problému si studenti/ky procvičí základní profesní dovednosti kvantitativního společenskovědního výzkumu: formulaci výzkumného cíle a otázek, vytváření hypotéz, návrh výběrového šetření, přípravu dotazníku, analýzu dat atd. Naučí se, jak zvolit vhodné metody sběru a analýzy dat v závislosti na výzkumném cíli (a vlastních ontologických a epistemologických východiscích) a jak je účelně propojovat v rámci sociologického výzkumu se zaměřením na témata z oblasti sociální politiky a dalších veřejných politik jako např. zdravotní, vzdělávací, rodinná (např. ženy s dětmi na trhu práce, dostupnost zdravotní péče, potřeby sociálních služeb, pracovní spokojenost učitelů, apod.). Studenti se naučí, jak při sběru dat používat nástroje pro online výzkum (např. Click4Survey, Limesurvey) a jak realizovat sběr dat. Dále se naučí, jak připravit a realizovat analýzu dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz, jejich interpretace a prezentace výsledků. Po celou dobu budou studenti dostávat metodologickou podporu od vyučujících a asistentů kurzu a zpětnou vazbu k dílčím výstupům.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
NARDI, Peter M. Doing survey research: A guide to quantitative methods. Routledge, 2018.
Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)

Prakticky orientovaný kurz formou výzkumné dílny, kdy studenti v týmech realizují vlastní výzkumný projekt.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení a praktické vyzkoušení znalostí a dovedností získaných v rámci studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Na společném výzkumném tématu/problému si studenti/ky procvičí základní profesní dovednosti kvantitativního společenskovědního výzkumu: formulaci výzkumného cíle a otázek, vytváření hypotéz, návrh výběrového šetření, přípravu dotazníku, analýzu dat atd. Naučí se, jak zvolit vhodné metody sběru a analýzy dat v závislosti na výzkumném cíli (a vlastních ontologických a epistemologických východiscích) a jak je účelně propojovat v rámci sociologického výzkumu se zaměřením na témata z oblasti sociální politiky a dalších veřejných politik jako např. zdravotní, vzdělávací, rodinná (např. ženy s dětmi na trhu práce, dostupnost zdravotní péče, potřeby sociálních služeb, pracovní spokojenost učitelů, apod.). Studenti se naučí, jak při sběru dat používat nástroje pro online výzkum (např. Click4Survey, Limesurvey) a jak realizovat sběr dat. Dále se naučí, jak připravit a realizovat analýzu dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz, jejich interpretace a prezentace výsledků. Po celou dobu budou studenti dostávat metodologickou podporu od vyučujících a asistentů kurzu a zpětnou vazbu k dílčím výstupům.