Bachelor's Thesis Preparation - JSB780
Title: Příprava projektu bakalářské práce
Czech title: Příprava projektu bakalářské práce
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem kurzu je poskytnout studujícím podporu při zpracování projektu, který slouží jako podklad pro zadání bakalářské práce. Kurz je organizován prostřednictvím řízeného samostudia (práce na projektu, komunikace s potenciálními vedoucími práce) a jednorázových online setkání, jeichž cílem je představit formální požadavky týkající se projektu bakalářské práce a postupu jeho zásadání.
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
Course completion requirements - Czech

moodle kurzu:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14782#section-0

 

podmínky absolvování

  • účast na online setkání k přípravě projektu 1. 3. 2024, 9:00 - 10:30, link: meet.google.com/vap-benf-gfk
  • odevzdání konceptu projektu BP, jež bude obsahovat: 1) jména 1-2 osob, s nimiž studující konzultují svůj záměr (jména potenciální/ho vedoucí/ho BP, se kterými studující své téma již konzultovali. Není nutné, aby daná/ý vyučující již souhlasil/a s vedením práce. Studující ale musí k danému datu téma konzultovat) 2)  předpokládaný název práce a 3) stručnou informaci o zvažovaném tématu (200 - 250 slov): 24.4.2024
  • účast na jedné online konzultaci s vedoucími bakalářských seminářů (termíny budou uvedeny v Moodle)
  • odevzdání finální projektu bakalářské práce: 31. 5. 2024 (projekty se odevzdávají přímo do MoodleProjekt bakalářské práce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14500)
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.02.2024)