SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Thesis Preparation - JSB780
Title: Příprava projektu bakalářské práce
Czech title: Příprava projektu bakalářské práce
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (13.02.2023)
Cílem kurzu je poskytnout studujícím podporu při zpracování projektu, který slouží jako podklad pro zadání bakalářské práce. Kurz je organizován prostřednictvím řízeného samostudia (práce na projektu, komunikace s potenciálními vedoucími práce) a jednorázových online setkání, jeichž cílem je představit formální požadavky týkající se projektu bakalářské práce a postupu jeho zásadání.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (15.02.2024)

moodle kurzu:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14782#section-0

 

podmínky absolvování

  • účast na online setkání k přípravě projektu 1. 3. 2024, 9:00 - 10:30, link: meet.google.com/vap-benf-gfk
  • odevzdání konceptu projektu BP, jež bude obsahovat: 1) jména 1-2 osob, s nimiž studující konzultují svůj záměr (jména potenciální/ho vedoucí/ho BP, se kterými studující své téma již konzultovali. Není nutné, aby daná/ý vyučující již souhlasil/a s vedením práce. Studující ale musí k danému datu téma konzultovat) 2)  předpokládaný název práce a 3) stručnou informaci o zvažovaném tématu (200 - 250 slov): 24.4.2024
  • účast na jedné online konzultaci s vedoucími bakalářských seminářů (termíny budou uvedeny v Moodle)
  • odevzdání finální projektu bakalářské práce: 31. 5. 2024 (projekty se odevzdávají přímo do MoodleProjekt bakalářské práce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14500)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html