Professional Traineeship - JSB744
Title: Odborná stáž - Sociologie se specializacemi
Czech title: Odborná stáž - Sociologie se specializacemi
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (30.01.2023)
Odborná práce vykonávaná ve státní správě, občanském i soukromém sektoru, ve které student rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou předmětem vzdělávání v jeho studijním programu.

Typicky se jedná o pracovní činnosti založené na některé z těchto aktivit nebo jejich kombinaci:
- asistence nebo samostatné zpracování zadání odborného výzkumu využívajícího metody sociologického nebo antropologického výzkumu;
- vyhledávání a zpracovávání informací;
- vytváření dat;
- interpretace a analýza;
- koordinace nebo organizace výzkumných činností využívajících metody sociologického nebo antropologického výzkumu;
- příprava a prezentace dat a jejich interpretace.

Karedra sociologie žádné místa vykonávání odborné stáže nezajišťuje, studující si místo výkonu plnění kursu Odborná stáž vyhledávají sami. Typicky se tak jedná o práci, kterou již studenti vykonávají, nebo o práci, kterou teprve plánují začít.
Studentům je doporučeno konzultovat s garantem kursu konkrétní stáž ještě před zapsáním se do kursu.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2023)

Zápočet bude udělen na základě podepsaného dokumentu (alternativně zaslaného z jeho pracovní emailové adresy) od poskytovatele odborné stáže, kde budou uvedeny tyto údaje:

  • Název zaměstnavatele / poskytovatele odborné stáže
  • Stručná charakteristika pracovní náplně
  • Kontaktní osoba
  • Potvrzení o odpracovaných 120 hodinách