SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor thesis seminar II - unfinished thesis presentation - JSB598
Title: Bakalářský seminář II - diskuse projektů
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací.

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Course completion requirements - Czech

viz sylabus

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (13.02.2022)
Teaching methods - Czech

Plnění průběžných úkolů a aktivní participance na diskuzích v rámci semináře. 

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Syllabus - Czech

Plnění průběžných úkolů a a ktivní participance na seminárních setkáních. 

Každý ze zapsaných studentů vystoupí v průběhu semestru se dvěma prezentacemi svého tématu.V první prezentaci účastníci kurzu obeznámí kolegy s analýzou a interpretací dat. Ve druhé prezentaci studující představí odpověď na svou výzkumnou otázku a argumentaci, která jej k této odpovědi dovedla.

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (13.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html