SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor thesis seminar I - project presentation - JSB597
Title: Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je poskytnout studujícím prostor pro kritickou diskuzi a rozvíjení projektu bakalářské práce. Studující si v rámci kurzu osvojí klíčové kompetence pro psaní odborného textu a zároveň průběžně pracují na úkolech souvisejících s projektem bakalářské práce. 

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Course completion requirements - Czech
Průběžné plnění zadaných úkolů vztahujících se k projektu bakalářské práce. Požadavky k udělení zápočtu určuje vedoucí konkrétního semináře a mohou se mezi skupinami lišit.
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Teaching methods - Czech
Průběžná práce v semináři (aktivní participance v diskuzích, zpracování průběžných úkolů, prezentace v rámci semináře). 
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Syllabus - Czech
Organizace semináře se odvíjí od počtu zapsaných studujcích v kurzu. Setkání jsou koncipována tak, aby studující během kurzu získali zpětnou vazbu k průběžným úkolům vztahujících se k projektu jejich bakalářské práce. Průběžné úkoly kopírují klíčové kroky práce na projektu (fomulace cíle práce a výzkumných otázek, rešerše literatury, připravení designu výzkumu a reflexe jeho etických aspektů a limitů).   
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html