SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Media and Society - JSB565
Title: Média a společnost
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (25.02.2020)
This course provides an introduction into the main sociological approaches towards mass media and social media. The course will present the key mechanisms and social processes related to the production, nature and reception of media messages. Students will be acquainted with the key theories, concepts and interpretation frameworks to understand the role of the mass media and social media in contemporary societies. Particular focus will be given on the complex relations between media and politics, media and expert knowledge as well as media and popular culture. Attention will also be given to the critical theories of mass media.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (20.02.2020)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

(a) závěrečný test: 20 bodů maximum (test A,B,C,D, jediná volba správná)

(b) esej (maximum 80 bodů)

Úspěšné hodnocení  kurzu je podmíněno ziskem alespoň 41 bodů ze závěrečné eseje.  

c) účast na seminářích (jedna absence je tolerována)

 

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A

81-90 %            =>         B

71-80 %            =>         C

61-70 %            =>         D

51-60 %            =>         E

0-50 %              =>          F

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (03.02.2020)

Povinná literatura (vybrané kapitoly): 

Dahlgren, P. (2013). The political web: Media, participation and alternative democracy. Springer.

Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha, Filosofia.

Thompson, J.B. (2004). Média a modernita. Karolinum: Praha.

Hall, S. (ed.). (1997) Representation: cultural representations and signifying practices. London: SAGE. 

Golding P., Murdock, G. Culture, (1996) Communications, and Political Economy. In: J. Curran, M.Gurevitch (eds) Mass Media and Society. London: Arnold.

Adorno, T. W. (2009). Schéma masové kultury. OIKOYMENH.

 

Doporučená literatura:

Curran, J. (2010) Media and Society. London: Bloomsbury.

Couldry, N. (2012) Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice, Cambridge: Polity Press.

Herman E., McChesney W. (1997). The Global Media, Cassell: London.

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon.

Rojek, C. (2001) Celebrity. London: Reaktion.

Stetka, V. (2012). From multinationals to business tycoons: Media ownership and journalistic autonomy in Central and Eastern Europe. The International Journal of Press/Politics17(4), 433-456.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (19.02.2020)

Kurz bude probíhat 1 X 14 dní v učebně J 1031 a bude zahájen představením obsahu kurzu 20. února.

Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15,30. 

Bližší informace ke kurzu budou postupně aktualizovány a finální sylabus bude zveřejněn v Moodle v týdnu od 17.2: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9046

 

Pozor na plagiátorství 

Více informací zde: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

 

1. týden (20. února): Představení kurzu

2. týden (5 března): Produkce: Tvorba mediálních obsahů

3. týden (19. března) Sdělení: Mediální reprezentace reality

4. týden (2. dubna): Recepce: Účinky mediálních sdělení

5. týden (16. dubna): Média, veřejnost a demokracie

6. týden (30. dubna): Politická ekonomie médií

7. týden (14. května): Média a masová kultura

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html