SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media and Society - JSB565
Title: Média a společnost
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech, přičemž se zaměří na společenskou roli médií masových, stejně tak jako médií sociálních. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení a následně otevře otázky spojené s nástupem nových médií. Studentky a studenti kurzu budou seznámeni s teoriemi, koncepty a výkladovými rámci, které jsou klíčové pro pochopení role médií v současných společnostech. Zvláštní důraz bude kladen na pochopení komplexního vztahu médií a politiky, se zvláštním zaměřením na význam vizuální komunikace. Prostor však dostane také oblast populární kultury a každodenního užívání médií.

Kurz je povinný pro studentky a studenty SP Sociologie se specializací Studia současných společností. Při nenaplnění kapacity 50 účastníků kurzu je možné se do kurzu přihlásit mimo tuto specializaci. Kurz bude probíhat pouze prezenční formou výuky.

Výuka bude probíhat v druhé polovině ZS.
Last update: Vojanová Jana (25.01.2024)
Aim of the course - Czech
Cílem kurzu je seznámit studentstvo se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech, přičemž se zaměří na společenskou roli médií masových, stejně jako médií sociálních. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení. Oblast sociologie médií bude prozkoumávána pomocí vstupů do disciplín kulturálních studií a teorie nových médií.
Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (04.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky pro splnění studijních povinností:

(a) závěrečný test: 30 bodů maximum (obsah povinné četby a přednášek, otevřené otázky)

(b) analytická esej: maximum 70 bodů (výběr z nabízených témat a literatury, analýza článků z českých médií)

Úspěšné hodnocení kurzu je podmíněno ziskem alespoň 36 bodů z analytické eseje.  

(c) docházka do hodin 80% (jedna absence)

Pozor na plagiátorství, včetně používání AI: 

Více informací zde: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

90 +              A

80-89            B

70-79            C

60-69            D

47-59            E

0-47              F

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (09.11.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura k závěrečnému testu (ke stažení v Moodle):

2. týden: Pérez-Seijo, S., & Vicente, P. N. (2022). After the hype: how hi-tech is reshaping journalism. In Total Journalism: Models, Techniques and Challenges. Cham: Springer International Publishing, 41-52.

3. týden: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790, 1-18.

5. týden: Heřmanová, M. (2022). “We are in control”: Instagram Influencers and the Proliferation of Conspiracy Narratives in Digital Spaces. Slovenský národopis, 70(2), 349–368.

6. týden: Kotišová, J. (2023): The epistemic injustice in conflict reporting: Reporters and ´fixers´ covering Ukraine, Israel, and Palestine. Journalism, online first, 1-20.

 

Doporučená základní literatura:

Adorno, T. W. (2009). Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH.

Bird, S. E. (2011). Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural studies, 25(4-5), 502-516.

Cover, R. (2007). Inter/aktivní publikum. Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. Mediální studia, 2(2), 195-207.

Curran, J. (2010) Media and Society. London: Bloomsbury.

Couldry, N. (2012) Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice, Cambridge: Polity Press.

Herman E., McChesney W. (1997). The Global Media, Cassell: London.

Manovich, L. (2018). Jazyk nových médií. Praha: Karolinum.

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon.

McNair, B. (2004). Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál.

Rojek, C. (2001) Celebrity. London: Reaktion.

Splendore, S. (2016). Quantitatively oriented forms of journalism and their epistemology. Sociology Compass10(5), 343-352.

Zylinska, J. (2022). The Future of Media. London: Goldsmiths Press.

 

 

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (03.11.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky s diskuzí. Samostatná četba povinné literatury.

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (04.08.2023)
Syllabus - Czech

1. týden: Co všechno jsou média a k čemu mohou sloužit?

·       představení kurzu

·       historický exkurz do oblasti mediální produkce

·       média: nositelé informací, jejich tvůrci a aktéři

·       tradiční a nová média

·       sociální média

2. týden: Produkce: Tvorba mediálních obsahů

·       sociologie žurnalistiky

·       novinářská profese a hodnoty objektivity a neutrality

·       občanský žurnalismus

·       komercionalizace a clickbait ideologie

·       datová žurnalistika

·       robotizace žurnalistiky

·       povinná četba Pérez-Seijo, S., & Vicente, P. N. (2022). After the hype: how hi-tech is reshaping journalism. In Total Journalism: Models, Techniques and Challenges. Cham: Springer International Publishing, 41-52.

3. týden: Sdělení a působení: Mediální reprezentace reality 

·       reprezentace podle S. Halla

·       sémiotická analýza reprezentace podle R. Barthesa

·       kritika reprezentace: simulakra a hyperrealista podle J. Baudrillarda

·       teorie kódování-dekódování

·       teorie publik: pasivní, aktivní, participující

·       pravda, post-pravda a fake news

·       povinná četba: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. In Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Populární kultura a média 

·       masová kultura a kulturní průmysl podle Frankfurtské školy

·       infotainment dnes

·       komodifikace kulturních trendů (pinkwashing, greenwashing)

·       každodennost a rezistence podle J. Fiskeho

·       fanouškovská studia a fan art

·       nástup DIY kultury a vzestup kultury zinů

·       kult celebrit spojený s proměnou chápání veřejné sféry

·       povinná četba: Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790, 1-18.

5. týdenKonvergence médií a nová média 

·       kultura konvergence

·       principy nových médií podle L. Manoviche

·       problematika sociálních sítí – identita, generační propast, prosumerství

·       vidět jako stroj: AR, VR, 360º a nová zobrazovací rozhraní

·       transmediální vyprávění

·       povinná četba: Heřmanová, M. (2022). “We are in control”: Instagram Influencers and the Proliferation of Conspiracy Narratives in Digital Spaces. Slovenský národopis, 70(2), 349–368.

6. týden: Vizuální komunikace v médiích

·       význam a role obrazu v mediální komunikaci

·       stručné dějiny obrazu v médiích

·       vzestup a pád fotožurnalismu

·       současné podoby obrazové komunikace v médiích

·       povinná četba: Kotišová, J. (2023): The epistemic injustice in conflict reporting: Reporters and ´fixers´ covering Ukraine, Israel, and Palestine. Journalism, online first, 1-20.

7. týdenKolektivní diskuze k povinné četbě a debata k aktuálním tématům z oblasti sociologie médií 

  

 

 

Last update: Vojanová Jana (25.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html