SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Practice in Quantitative Research II - JSB562
Title: Praktika z kvantitativního výzkumu II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Incompatibility : JSB024
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených
dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních
projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno
prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jednotlivé týmy analyzují data ze svého subtématu, připraví prezentaci výsledků a odpovídající část závěrečné
zprávy. Zápočet je udělen celému týmu.

Skupina životní prostředí (Tomáš Dvořák)
Výuka v letním semestru 2021/2022 bude probíhat PREZENČNĚ.


Skupina Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků (M. Nekola)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Tento semestr dokončíme společný dotazník v Limesurvey a spustíme sběr dat. Poté provedeme čištění dat a připravíme datový soubor pro analýzu. Každý tým analyzuje data na základě projektů z předchozího semestru. Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.
Moodle stránka kurzu zůstává stejná: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10196
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)

* Stručná anotace předmětu:

Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno (hodinovou) prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

 

Skupina Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků (M. Nekola)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Tento semestr dokončíme společný dotazník v Limesurvey a spustíme sběr dat. Poté provedeme čištění dat a připravíme datový soubor pro analýzu. Každý tým analyzuje data na základě projektů z předchozího semestru. Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.
Moodle stránka kurzu zůstává stejná: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10196


* Realizované vlastní výzkumy v posledních pěti letech (rozsah zhruba 900 dotázaných, šetření prováděno na pražských i mimopražských školách)

Aspirace a sny, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Ekonomické chování, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Student jako člověk politický, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Životní styl a subkultury mládeže, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Postoje ke spotřebě, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Názorové stereotypy, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Profesní orientace, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Chudoba a bohatství, studenti 2.ročníků středních škol, 2009
Přenos hodnot v rodině, studenti 2.ročníků středních škol, 2009
Důvěra a sebedůvěra, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008
Bezpečnost v naší společnosti, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008
Volný čas, kultura a subkultury mládeže, studenti 2.ročníků středních škol a učilišť, 2008
Televize a reklama, zdraví a nemoc, kouření a alkohol, žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007
Rodina, škola, kamarádi, , žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007
Aspirace studentů 3. ročníků středních škol, 2006
Každodennost studentů 3. ročníků středních škol, 2006
Postoje studentů 3. ročníků středních škol nerovnostem ve společnosti, 2006

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html