SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
BA seminar II. - public policy - JSB549
Title: Bakalářský seminář II. - veřejná politika
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)
in Czech for Czech students
Literature -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

In Czech for Czech students

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html