SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Chapters of High School Mathematics - JSB544
Title: Vybrané kapitoly středoškolské matematiky
Czech title: Vybrané kapitoly středoškolské matematiky
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.08.2017)
Kurz doplňuje znalosti matematiky pro studenty, kteří mají obtíže se středoškolskou matematikou.
Bude se věnovat partiím matematiky, jejichž znalost je předpokladem pro zvládnutí matematiky pro sociology v prvním semestru.
Také se zopakují a proberou základní matematické funkce a základy pravděpodobnosti a grafů.
Kurz pobíhá formou přednášek a cvičení v rámci semináře, který se koná jednou týdně.
Course completion requirements - Czech
Last update: Jana Vojanová (25.10.2019)

Požadavky pro  udělení kreditů (2 kredity)

1.       Písemný test

2.       Přítomnost na seminářích

3.       Domácí úkoly (zpracování a obhajoba)

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A
81-90 %            =>         B
71-80 %            =>         C
61-70 %            =>         D
51-60 %            =>         E
0-50 %              =>          F
Literature - Czech
Last update: HENDL/FTVS.CUNI.CZ (21.09.2019)

Bartíková, B. et al.: Základy matematiky  pro studium na ekonomických fakultách. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o. 2008.

Eliášová, L., Kaňka, M.: Sbírka písemných prací ke zkoušce z matematiky na VŠE v Praze. Praha: Ekopress 2011.

Hendl, J. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii v příkladech. Praha - Karolinum 2019.

Jonášová, E. Rubeš, Z., Vesecká, J.: Matematika I – III. Praha:  Karolinum 2013.

Klůfa, J.: Učebnice matematiky pro studenty. Praha: Ekopress 2015.

 

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.08.2017)

 Přednášky, cvičení - témata

 

1.       Pojem funkce, lineární funkce

2.       Soustavy lineárních rovnic

3.       Kvadratická funkce

4.       Logaritmická funkce

5.       Exponenciální funkce

6.       Kombinatorika

7.       Pravděpodobnostní počet

8.       Aplikace sítí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html