SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Thinking sociologically - an introduction - JSB530
Title: Úvod do sociologického myšlení
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C [hours/semester]
Capacity: 135 / 144 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4776
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Jiří Bureš
Teacher(s): Mgr. Nela Andresová
Mgr. Jiří Bureš
Mgr. Ivan Cuker
PhDr. Jan Fiala
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Tereza Sedláčková
Mgr. Jan Tesárek
Mgr. Martin Tremčinský
Incompatibility : JSB001
Interchangeability : JSB001
P//Is pre-requisite for: JSB550, JSB003
XP//In complex pre-requisite: JSB023
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)
The course provides an introduction in sociology through four thematically focused lectures (university, sociology, society, modernity). The key focus of the course is on seminars. The objective of the course is two-fold: a) to develop students' skills in the reading of academic texts and b) to enhance the capacity of students to use sociological theory to interpret of social reality.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (26.09.2018)

1. Představit cíle a možnosti sociologie

2. Rozvíjet schopnost používat vybrané sociologické pojmy a vztahovat je k pozorované skutečnosti

3. Uvést do intelektuální práce – aktivní četba odborné literatury, diskuze a prezentace na seminářích

Course completion requirements -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

The course is completed with "zápočet"

Assessment methods:

  1. Participation in seminars (one absence is tolerated)

  2. Acceptance of 9 weekly assignments 

  3. Acceptance of the final essay (2500-3000 word-long)

Literature -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Compulsory literature

Shils, E. (2015) „Idea univerzity: Překážky a možnosti v dnešní společnosti.“ In Chotaš J., Prázdný A., Hejduk T. et al (eds.). Moderní univerzita: ideál a realita. Praha: Filosofia, str. 384-39

Merton, R. K. (2000) „Sebenaplňující se proroctví.“ In: Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství, str. 196-219.

Ritzer, G. (1996) „Iracionalita racionality“. In: Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia,  str. 118-134.

Simmel, G. (2006) „Peníze v moderní kultuře“. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, str. 7-25.

 

Recommended literature

Bauman, Z. (1996) „Cesty a způsoby sociologie“. In: Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, 204-220. 

Hejduk, T. (2015) „Edward Shils: Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím“. In Chotaš J., Prázdný A., Hejduk T. et al (eds.). Moderní univerzita: ideál a realita. Praha: Filosofia, 266-283.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (15.09.2019)

Harmonogram

1.  výukový týden se výuka v kurzu Úvod do sociologického myšlení nekoná

2. týden (7.10. 2019)  úvodní přednáška (Martin Hájek, Dino Numerato, Jiří Bureš)

3. týden (14.10. - 20.10.2019) seminář 1 

4. týden (21.10. - 27.10.2019) přednáška 2 Univerzita (Jiří Bureš), seminář 2  

5. týden (28.10. - 3.11.2019 ) seminář 3 

6. týden (4.11. - 10.11.2019) přednáška 3 Sociologie(Jan Balon), seminář 4

7. týden (11.11. - 17.11.2019) seminář 5

8. týden (18.11. - 24.11.2019) přednáška 4: Společnost (Martin Hájek), seminář 6 

9. týden (25.11.  - 1.12.2019) seminář 7

10. týden (2.12.  - 8.12.2019) přednáška 5: Modernita (Dino Numerato), seminář 8  

11. týden (9.12.  - 15.12.2019) terénní cvičení 

12. týden (16.12. -22.12. ) seminář 9

Zkouškové období: 16.1.2020  závěrečná mini-konference (17:00 - 19:50)

 

Přednášky se konají v přednáškové místnosti J1037. Místo a den konání seminářů se liší dle vybrané seminární skupiny.

 

 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html