SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Higher education policy I - JSB515
Title: Vysokoškolská vzdělávací politika I
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2024
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)
Vysokoškolská politika netradičním pohledem. Základní cíle, parametry a aktéry vysokoškolského systému poznáváme prostřednictvím diskusí na dané téma, práce ve skupinách, simulační hry a setkání s vybranými hosty.
Aim of the course - Czech
Last update: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)

Cílem kurzu je poskytnout studentům pohled na vysokoškolskou vzdělávací politiku (její tvorbu, implementaci a dopady na její adresáty) netradiční formou. V rámci výuky využíváme rozličné formy – tj. simulační hry, práce s dokumenty, práce ve skupinách a diskuse s hosty. Po absolvování předmětu by měli mít studenti a studentky základní přehled o principech, které se v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky diskutovány jako zásadní. Volným pokračováním kurzu je Vysokoškolská vzdělávací politika II. v letním semestru. 


 

 

Literature - Czech
Last update: Dr. Mgr. Aleš Vlk (22.08.2020)

Zdroje, které budeme při plnění zadání potřebovat, zahrnují odborné publikace a články, které popisují fungování a historii vysokoškolských systémů. Bude se jednat většinou o anglicky psanou literaturu.

Enders, J. & Fulton, O. 2002. Higher Education in a Globalising World. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Fasora, L. & Hanuš, J. 2019. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. Brno: Masarykova univerzita.

Jirsa, J. (ed.). 2015. Idea university. Praha: Academia.

Jongbloed, B. Maassen, P. & Neave, G. (eds.) 1999. From the Eye of the Storm. Higher Educationʹs Changing Institution. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

World Bank. 2002. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. Washington, D.C.: The World Bank

Teaching methods - Czech
Last update: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)

Princip výuky je ze své podstaty podmíněn účastí a aktivním zapojením – a to jak v rámci kontaktní výuky, tak v rámci domácí přípravy. 

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně v průběhu celého kurzu. Studenti vždy připravují vstupy na další hodiny – významná část přípravy se odehrává mimo vlastní přednášky. Každý účastník individuálně zpracovává zadané úkoly, ze kterých připravuje drobné shrnutí na každou hodinu.  

Na závěrečné hodině probíhá prezentace studentů před pozvanými hosty. Součástí kurzu je nepovinná jednodenní exkurze na českou veřejnou vysokou školu ve vybraném městě v ČR (v případě vhodných epidemiologických podmínek). 

Po celou dobu trvání kurzu je možnost s vyučujícími konzultovat, a to buď formou e-mailu, telefonicky nebo osobně. 

Kurz je doporučen studentům se zájmem o danou problematiku. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Dr. Mgr. Aleš Vlk (22.08.2020)

Kurz vyžaduje pravidelnou účast a pravidelnou přípravu na zadané úkoly, účast na prezentaci výstupů a účast na závěrečné exkurzi na vybranou mimopražskou školu. Součástí hodnocení je také včasná a aktivní účast na výuce, včasné odevzdání a kvalita všech vypracovaných podkladů včetně závěrečné prezentace. Celkové hodnocení kurzu tvoří tyto složky s těmi to váhami: úkoly (40 %), aktivita během seminářů (30 %) a závěrečná prezentace (30 %).

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (25.01.2024)

PŘEDMĚT: VYSOKOŠKOLSKÁ VZDĚLÁVACÍ POLITIKA I., JSB515
KDY: ČTVRTEK, 15:30 – 18:20, (blokově 1 x za týden), prvních sedm týdnů v semestru
KDE: KAMPUS HYBERNSKÁ, Hybernská 4, Praha 1, Budova A,

VYUČUJÍCÍ, LEKTOŘI:
Aleš Vlk, Pavel Doleček, Šimon Stiburek

Anotace
Vysokoškolská politika netradičním pohledem. Základní cíle, parametry a aktéry vysokoškolského
systému poznáváme prostřednictvím diskusí na dané téma, práce ve skupinách, simulační hry a
setkání s vybranými hosty.


Cíl předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům pohled na vysokoškolskou vzdělávací politiku (její tvorbu,
implementaci a dopady na její adresáty) netradiční formou. V rámci výuky využíváme rozličné formy –
tj. simulační hry, práce s dokumenty, práce ve skupinách a diskuse s hosty. Po absolvování předmětu
by měli mít studenti a studentky základní přehled o principech, které se v oblasti vysokoškolské
vzdělávací politiky diskutovány jako zásadní. Volným pokračováním kurzu je Vysokoškolská
vzdělávací politika II. v letním semestru.


Metody výuky
Princip výuky je ze své podstaty podmíněn účastí a aktivním zapojením – a to jak v rámci kontaktní
výuky, tak v rámci domácí přípravy.
Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně v průběhu celého kurzu. Studenti vždy připravují vstupy na
další hodiny – významná část přípravy se odehrává mimo vlastní přednášky. Každý účastník
individuálně zpracovává zadané úkoly, ze kterých připravuje drobné shrnutí na každou hodinu.
Na závěrečné hodině probíhá prezentace studentů před pozvanými hosty. Součástí kurzu je
nepovinná jednodenní exkurze na českou veřejnou vysokou školu ve vybraném městě v ČR (v
případě vhodných epidemiologických podmínek).
Po celou dobu trvání kurzu je možnost s vyučujícími konzultovat, a to buď formou e-mailu, telefonicky
nebo osobně.


Kurz je doporučen studentům se zájmem o danou problematiku.


Požadavky ke zkoušce
Kurz vyžaduje pravidelnou účast a pravidelnou přípravu na zadané úkoly a účast na prezentaci
výstupů. Součástí hodnocení je také včasná a aktivní účast na výuce, včasné odevzdání a kvalita
všech vypracovaných podkladů včetně závěrečné prezentace. Celkové hodnocení kurzu tvoří tyto
složky s těmito váhami: úkoly (40 %), aktivita během seminářů (30 %) a závěrečná prezentace (30 %).

Akademický rok 2022/2023

Literatura, zdroje (bude obsahovat povinnou i dobrovolnou literaturu)
Zdroje, které budeme při plnění zadání potřebovat, zahrnují odborné publikace a články, které popisují
fungování a historii vysokoškolských systémů. Bude se jednat většinou o anglicky psanou literaturu.
Enders, J. & Fulton, O. 2002. Higher Education in a Globalising World. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.
Fasora, L. & Hanuš, J. 2019. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. Brno: Masarykova
univerzita.
Jirsa, J. (ed.). 2015. Idea university. Praha: Academia.
Jongbloed, B. Maassen, P. & Neave, G. (eds.) 1999. From the Eye of the Storm. Higher Educationʹs
Changing Institution. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
World Bank. 2002. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education.
Washington, D.C.: The World Bank

Mediální pokrytí kurzu z roku 2020: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7777-vysoka-skola-hrou-i-

vzdelavaci-politiku-jde-ucit-hrave

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html