SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2009/2010
  
Antropology of Gender and Kinship - JSB502
Title: Antropologie rodu a příbuzenství
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2007 to 2013
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)

Přednáška seznámí se základními příbuzenskými skupinami, do nichž se lidí sdružují a s názory antropologů na studium
příbuzenského chování lidí.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (19.02.2017)

Literatura:
Fox, Roy: Kinship and Marriage. Harmondsworth 1967;
Goody, Jack: Double Descent. Current Anthropology 1960.
Goody, Jack /ed./: The Developmental Cycle in Domestic Groups. Cambridge 1971;
Goody, Jack /ed./: The Character of Kinship. Cambridge 1973;

Goody, Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006.

Holy, Ladislav: Strategies and Norms in a Changing Matrilineal Society.
Lévi-Strauss, Claude: The Elementary Structures of Kinship. Boston.
MacCormack, C. + Marylin Strathern /eds./: Nature, Culture and Gender. Cambridge 1980.
Schneider, David M.: American Kinship. A Cultural Account. Chicago 1968;

Povinná literatura:
Horský, Jan + M. Seligová: Rodina našich předků. Praha 1996;

Morgan, Lewis Henry: Pravěká společnost. Praha
Murdock, George Peter: Social Structure. 1949; kapitoly 6 a 7.
Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1998; kapitoly 3, 4 a 5;
Segalen, M.: Historical Anthropology of the Family. Cambridge 1986; kapitoly 7 a 8.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (19.02.2017)
Hlavní témata/osnova předmětu:
1. Stručný přehled dějin antropologického studia příbuzenství.

2. Biologická versus kulturní podstata příbuzenských vztahů, kulturní/sociální konstruování příbuzných a příbuzenských vztahů.

3. Odvozování původu: matrilinearita, patrilinearita, bilinearita, bilateralita.

4. Unilineární skupiny pokrevních příbuzných: rod - klan - frátrie/moieta.

5. Příbuzenská terminologie, klasifikace George P. Murdocka.

6. Faktory ovlivňující výběr manželského partnera; australské manželské třídy.

7. Rodina a její typy; faktory ovlivňující existující typy rodiny - teorie J. Hajnala.

8. Rodová studia jako "alternativa" ke studiu příbuzenského chování.

9. Změny příbuzenského chování - odvozování původu, měnící se unilineární pokrevně-příbuzenské skupiny, měnící se rodina.

10. Příbuzenská symbolika v politickém, náboženském, ekonomickém a jiném chování lidí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html