SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar in Antropology II - JSB500
Title: Antropologický seminář II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (2)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3286
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Mgr. Tereza Sedláčková
Pre-requisite : JSB032, JSB051
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Sedláčková (25.01.2019)
Jednosemestrální kurz určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie, kteří absolvovali výjezd v rámci Filmu Sokolov 2018. Kurz navazuje na předmět Antropologický seminář (JSB053).Výuka kurzu probíhá formou individuálních konzultací.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tereza Sedláčková (25.01.2019)

Cílem kurzu je procvičení práce s etnografickými dokumenty v antropologických textech a osvojení si základů analýzy médií prostřednictvím databáze Newton.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (26.01.2019)
  1. Aktivní účast na festivalu Film Sokolov.
  2. Zpracování seminární práce v minimálním rozsahu 7 200 znaků (včetně mezer). Minimální bodová dotace: 25 bodů, max. bodová dotace: 50 bodů.
  3. Monitoring a analýza za pomoci databáze Newton (min. rozsah 700 slov). Minimální bodová dotace: 25 bodů, max. bodová dotace: 50 bodů.

 Celkové hodnocení:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Sedláčková (25.01.2019)

Základní literatura:
Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU. (Str. 21-59; 188-227)
Nichols, Bill. 2010. Introduction to Documentary (2nd edition). Bloomington: Indiana University Press. (Pp. 22-41; 172-211)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Tereza Sedláčková (25.01.2019)

Výuka je vedena formou individuálních konzultacích (po domluvě na tereza.sedlackova@fsv.cuni.cz).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html