SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Policy in the European Union - JSB147
Title: Sociální politika v zemích EU
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2010
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Syllabus - Czech
Last update: TUCEK (11.02.2008)

Sociální komparatistika I. Základní pojmy a koncepce.

Sociální komparatistika II. Základní typy srovnávacích studií a používané metody, vymezení předmětu komparace v rámci kurzu: co budeme srovnávat

Geneze sociální politiky v evropských zemích. liberální, solidární, paternalistické a etatistické přístupy. Modely sociálního státu a jejich kritika, proměny a současné problémy sociálního státu.

Evropská sociální politika: hodnoty, dokumenty, vývoj. Hlavní sociálně politické problémy současnosti.

Vývoj a současné tendence sociální politiky v Anglii.

Vývoj a současné tendence sociální politiky ve Francii.

Vývoj a současné tendence sociální politiky ve Švédsku.

Vývoj a současné tendence sociální politiky v Německu.

Vývoj a současné tendence sociální politiky v Itálii.

Vývoj a současné tendence sociální politiky v USA.

Postkomunistické země a transformace dávek v období překonávání dědictví socialismu

  • 13. Postkomunistické země a jejich současné sociálně politické reformy

Literatura:
Munková, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích, Karolinum 2004

Tomeš, I.: Sociální politika: Teorie a mezinárodní zkušenost, Socioklub, 2001

Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra (Americká sociální politika 1950-1980), SLON, 1998

Tomeš,I.-Koldinská, K.: Sociální právo EU, Beck, 2003 (vybraná část, tj. zejména kap.č. I,II,V,VII)

Čabanová,B.-Munková,G.: Sociální politika, in: Potůček,M. a kol.: Veřejná politika, SLON 2005, str.245-277)

Musil, L.Vývoj sociálního státu v Evropě. Doplněk Brno 1996

Keller,J.: Soumrak sociálního státu, SLON 2005

Esping-Andersen,G.. The Three Worlds of Welfare Capitalism.Princeton University Press, 1990

De Swaan, A.: In care of the State, Polity Press 1990

Esping-Andersen, G.: Welfare State in Transition. National Adaptationsin Global Economies, London, Sage 1996

Leopard,P.: Postmodern Welfare.Reconstructing an Emancipatory Project.London, Sage 1997

Baldock,J.,Manning, N.,Vickerstaff, S. (eds.) : Social Policy (second edition),Oxford University Press, 2003

Mullard,M.,Lee,S.(eds.): The Politics of Social Policy in Europe , Edward Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Lyme, US 1997

Adnett,n.,Hardy,S.: The European Social Model.Modernisation or Evolution, Edward Elgar, Cheltenham,UK,Northampton, Ma USA, 2005

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html