SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminary of History - JSB066
Title: Historický seminař
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (270)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
Pre-requisite : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (21.09.2010)
Jedná se o kurz Dvě století střední Evropy I vyučovaný prof. Janem Křenem pro studenty IMS, jehož přednáškovou část mohou navštěvovat i studenti ISS, ale zapisují si ho pod názvem JSB066 Historický seminář. Kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od přelomu 18. století do roku 1945.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (21.09.2010)

Kurz je zakončen písemným testem, který píší i studenti ISS. Upozornění: test není snadný a vyžaduje důkladnou přípravu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html