SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor thesis seminar II - unfinished thesis presentation - JSB060
Title: Bakalářský seminář II - prezentace částí prací
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Pre-requisite : JSB031
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz navazuje na Bakalářský seminář I, který proběhl v zimním semestru. Účastníci kurzu se budou soustředit na analýzu a interpretaci dat, dopracovávají bakalářskou práce a vyzkoušejí si její prezentaci.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

1. Aktivní účast na semináři.

2. Zpracování průběžných úkolů - částí bc. práce.

3. Závěrečná prezentace části bakalářské práce.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (14.02.2020)

 

 

Průběh semináře

Každý ze zapsaných studentů vystoupí v průběhu semestru se dvěma prezentacemi svého tématu. Rozpis vystoupení jednotlivých studentů určuje vyučující. V první prezentaci účastníci kurzu obeznámí kolegy s analýzou a interpretací dat. Ve druhé prezentaci studující představí odpověď na svou výzkumnou otázku a argumentaci, která jej k této odpovědi dovedla. Každý ze zapsaných studentů rovněž vystoupí s dvěma koreferáty, kritickým čtením a) analýzy dat a b) závěrů práce.

Bakalářský seminář II (Grygar/Spalová), podrobné informace v Moodle na adrese http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3513

Bakalářský seminář II (Hájek), podrobné informace v Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=928

Bakalářský seminář II (Hasmanová Marhánková), podrobné informace naleznete v Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9110

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html