The Seminar in Antropology - JSB053
Title: Antropologický seminář
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)
Jednosemestrální kurs určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie. Cílem kursu je představit studentům vybraná antropologická témata, která obvykle stojí na okraji pozornosti zájmu ostatních kursů vyučovaných na FSV UK, ale přesto jsou výraznou součástí našeho každodenního vztahování se ke světu. Studenti se v kursu setkávají s přednáškami k dílčím tématům, pracují s komentovanou četbou, učí se vyhledávání, sběru a interpretaci různých druhů dat. Důraz je kladen na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace opřenou o relevantní sociálně vědní teorii a empirický materiál.


Podrobné informace o kursu, podmínkách pro jeho absolvování, termínech a aktuální sylabus jsou dostupné na stránkách kursu v Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512).

Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Cílem kursu je naučit studující interpretovat etnografická data ve vztahu ke kontextu jejich vyvtváření, k sociálním situacím, prostoru a kultuře, které mají ilustrovat a k antropologické odborné produkci.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Základní literatura:
Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU. (Str. 21-59; 188-227)
Nichols, Bill. 2010. Introduction to Documentary (2nd edition). Bloomington: Indiana University Press. (Pp. 22-41; 172-211)

Další liteartura k jednotlivýým dílčím tématům probíraným v semináři je uvedena na stránkách kursu v Moodle.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Kurs má seminární charakter. Vuka je založena na diskusi společně shlédnutýých etnografických a dokumentárních filmů, předem zadaných textů, případně také na společné práci v terénu.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách kursu v Moodle