SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Practice of qualitative research - JSB033
Title: Praktika z kvalitativního výzkumu
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 43 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.
Pre-requisite : JSB014
Files Comments Added by
download Sylabus_Praktika_19_20_Marhankova.pdf sylabus kurzu 19/20 (Marhankova) PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
download Techniky kvalitativního dotazování_sylabus_FIN.pdf Jana Vojanová
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)
In the course students practice the methods of qualitative research, which they learned in the "Introduction to Qualitative Research". The purpose is let students go through the whole research process, from A to Z, and instruct them in the form "learning by doing". Students carry out the research in small teams. At the end of the semester teams deliver their research reports.
Aim of the course -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

The objective of the course (seminar) is to guide students through the whole qualitative research process, from A to Z, and instruct them in the form "learning by doing".

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Aktivní participace na kurzu a zpracování závěrečné výzkumné zprávy.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (24.02.2013)

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2002) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications.
Morgan, D. L. (2001): Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.
Kvale, S. (1999) InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage
Seale, C. (2002): Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf.27, ss. 3-16.
Silverman, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výzkum. Bratislava: Pegas.
Silverman, D. (1993) Interpreting qualitative data: Methods of analysing talk, text and interaction. London: Sage
Strauss, A., Corbinová, C. (1999) Základy kvalitativního výzkumu. Postupy techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Teaching methods -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Seminar.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (19.09.2019)

Viz moodly jednotlivých paralelek.

Paralelka Jaroslavy Hasmanové Marhánkové (ZS 2019/20): Očkování (čtvrtek, 8:00-10:50, J3018). Cílem kurzu je rozvíjet praktické dovednosti studujících spojené s realizací vlastního kvalitativního výzkumu. Zásadní pozornost je přitom věnována především práci s daty, jejich zpracování a interpretování. Kurz probíhá blokově jednou za 14 dní. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na diskuzi dílčích kroků výzkumu. Čas mezi setkáními je vyhrazen pro realizaci praktických úkolů a práci na projektu.  V průběhu kurzu mají studující za úkol pracovat na společném výzkumném projektu z oblasti sociologie medicíny (konkrétně se budeme věnovat tématu očkování – detaily budou upřesněny na prvním setkání kurzu). Kurz je zaměřen na rozvíjení praktických výzkumných dovedností (formulace cíle výzkumu a výzkumných otázek, konstrukce topic guidu k rozhovoru, vedení hloubkového rozhovoru, etické aspekty, práce s kvalitativními daty, psaní výzkumné zprávy…). V průběhu jednotlivých setkání budou mít studující možnost reflektovat svou průběžnou práci na projektu. Cílem kurzu je provést studující celým průběhem realizace kvalitativní případové studie od formulace výzkumné otázky po napsání závěrečné zprávy vycházející z analýzy dat z rozhovorů (detailní sylabus naleznete SIS v sekci Soubory).  

Moodle ke kurzu J. Hasmanové Marhánkové naleznete na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7923

Paralelka Martina Hájka (ZS 2019/20): Neviditelná chudoba (středa, 12:30 – 13:50, J2066). Když se řekne chudý člověk nebo chudoba, obvykle si představíme bezdomovce nebo ty, kteří jsou neupravení, ve starém či poškozeném oblečení, žebráky nebo lidi žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Vedle těchto „veřejně chudých“, dávající svou chudobu někdy až okázale najevo, existují ovšem i „neviditelní“ chudí, kteří se za svou chudobu stydí a snaží se ji před ostatními skrýt. Mohou to být staří lidé, kteří sotva vyjdou s penězi na holé živobytí, lidé pracující za minimální mzdu, studenti samoživitelé, lidé v exekuci, samoživitelé s více dětmi, lidé s hendikepem. V praktikách se pokusíme různými technikami kvalitativního výzkumu tento fenomén neviditelné chudoby prozkoumat. 

Paralelka Romany Trusinové (ZS 2019/20): Uživatelský výzkum (čtvrtek, 15:30-18:10, J2019). Uživatelský výzkum je výzkum zaměřený na potřeby a chování uživatelů (nejen, ale většinou) internetových služeb. My si ho vyzkoušíme na velmi praktickém výzkumném projektu, jehož cílem bude získání podnětů k vylepšení internetových stránek ISS. Kvalitativní praktika z uživatelského výzkumu v zimním semestru jsou primárně určená 1) studentům s kladným vztahem k internetu, a zároveň 2) zájemcům, kteří budou mít v plánu pokračovat i v navazujícím letním semestru kvantitativními praktiky na stejné téma. Absolvováním praktik z uživatelského výzkumu v zimním a letním semestru budou mít studenti uznané předměty Kvalitativní praktika, Kvantitativní praktika I a Kvantitativní praktika II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html