SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor thesis seminar I - project presentation - JSB031
Title: Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Is pre-requisite for: JSB060
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz účastníky seznámí se základními principy výběru literatury, uvede je do základních principů psaní odborného textu a etiky akademické práce. Předmětem diskusí budou definice cílů práce a výzkumných otázek, teoretické a konceptuální ukotvení práce, volby metod a technik analýzy dat. Na kurz navazuje seminář v druhém semestru, v průběhu kterého účastníci pracují na dopracování bakalářské práce a vyzkoušejí si její prezentaci.

Semináře se liší pojetím a hodí se pro různě zaměřené bakalářské práce:
- seminář M. Mouralové a O Angelovské je určen pro studující, kteří pracují na BP zaměřené na sociální/veřejnou politiku (pod vedením někoho ze členů KVSP),
- seminář M. Hájka je určen pro sociologické práce,
- seminář J. Hasmanové Jarmánkové je určen pro studující, kteří pracují na bakalářské práci antropologického zaměření či empirických prací využívající postupy kvalitativního výzkumu
- seminář T. Dvořáka je určen pro sociologické práce se zaměřením na kvantitativní výzkum anebo politickou sociologii. SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ.
- seminář J. Wirthové je určen pro sociologické práce – zejména teoretické nebo empirické výzkumy využívající kvalitativní postupy
- seminář Barbory Spalové je zaměřen na sociálně antropologické, resp. sociologické práce založené na kvalitativním výzkumu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)

Požadavky k udělení zápočtu určuje vedoucí konkrétního semináře a mohou se mezi skupinami lišit.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (29.09.2022)

Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých paralelek.


Předběžný sylabus s představením kurzu vedeného J. Hasmanovou Marhánkovou naleznete v sekci Soubory (seminář vedený je určený především pro studující, kteří pracují na bakalářské práci antropologického zaměření či empirických prací využívající postupy kvalitativního výzkumu). V ZS 2022 probíhá seminář prezenční formou prostřednictvím pravidelných webinářů. Detailnější informace o průběhu výuky a představení kurzu naleznete v Moodle na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7924

Předběžný sylabus s představením kurzu vedeného M. Mouralovou a O. Angelovskou naleznete v sekci Soubory (seminář je určený pro studující, kteří pracují na bakalářské práci sociálněpolitického/veřejněpolitického zaměření vedenou vyučujícími z KVSP, ostatní studující mohou být z kapacitních důvodů vyškrtnuti ze skupiny).

Představení kursu a sylabus semináře vedeného Martinem Hájkem najdete zde:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=928
Seminář bude vyučován prezenčně.

Představení kursu a sylabus semináře vedeného Jakubem Grygarem najdete zde: 
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3513
Seminář bude vyučován distančně v prostředí Zoom na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/98490688352?pwd=NHpDWjFxdG1jaWI2VFNUN2N1djZyZz09

Předběžný sylabus s představením kurzu vedeného Jitkou Wirthovou naleznete v sekci Soubory (seminář je určený především pro studenty, kteří plánují sociologickou práci – zejména teoretické nebo empirické výzkumy využívající kvalitativní postupy). V ZS 2022 probíhá seminář prezenční formou.

Podrobný rozpis práce v semináři Barbory Spalové najdete zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13916

Organizace a link pro Erasmus studenty pro seminář Tomáše Dvořáka zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10651 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (18.09.2022)

Podmínkou zápisu kursu je schválený projekt bakalářské práce zveřejněný v SISu. Projekt schvaluje vedoucí semináře. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html