SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Practice in Quantitative Research II - JSB024
Title: Praktika z kvantitativního výzkumu II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (999)
summer:unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Pre-requisite : JSB023
Is incompatible with: JSB562
Is pre-requisite for: JSB139
Annotation - Czech
Last update: TUCEK (08.07.2011)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených
dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních
projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno
prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jednotlivé týmy analyzují data ze svého subtématu, připraví prezentaci výsledků a odpovídající část závěrečné
zprávy. Zápočet je udělen celému týmu.
Syllabus - Czech
Last update: TUCEK (08.07.2011)
Stručná anotace předmětu:

Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno (hodinovou) prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Realizované vlastní výzkumy v posledních pěti letech (rozsah zhruba 900 dotázaných, šetření prováděno na pražských i mimopražských školách)

Aspirace a sny, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Ekonomické chování, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Student jako člověk politický, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Životní styl a subkultury mládeže, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Postoje ke spotřebě, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Názorové stereotypy, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Profesní orientace, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Chudoba a bohatství, studenti 2.ročníků středních škol, 2009

Přenos hodnot v rodině, studenti 2.ročníků středních škol, 2009

Důvěra a sebedůvěra, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008

Bezpečnost v naší společnosti, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008

Volný čas, kultura a subkultury mládeže, studenti 2.ročníků středních škol a učilišť, 2008

Televize a reklama, zdraví a nemoc, kouření a alkohol, žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007

Rodina, škola, kamarádi, , žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007

Aspirace studentů 3. ročníků středních škol, 2006

Každodennost studentů 3. ročníků středních škol, 2006

Postoje studentů 3. ročníků středních škol nerovnostem ve společnosti, 2006

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html