The Practice in Quantitative Research I - JSB023
Title: Praktika z kvantitativního výzkumu I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 60 (99)
summer:unknown / unknown (99)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Aleš Kudrnáč, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: JSB023 (SOSA/SOSP or BP_SOC).}
Is pre-requisite for: JSB024
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků_zs20-21.pdf Course syllabus Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (24.05.2022)
Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového
šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Jde o týmovou činnost. Při přípravě metodiky výzkumu jsou studenti rozděleni do několika týmů (4-5 členů), které
připravují jednotlivé části výzkumného instrumentu. Realizaci šetření zajišťují studenti samostatně. Skupiny se ve výzkumu zaměřují na jednotlivá subtémata.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (24.05.2022)

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). SAGE Publications.

De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research (5. ed). Allen & Unwin.

Hendl J. (2014). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (2020). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK

Rabušic, L., Soukup, P., Mareš., P. (2019) Statistická analýza sociálněvědních dat v SPSS. Brno: muniPRESS.

Soukup, P., Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 43 (2): 379-395 (online zde: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/15-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2007/201)

Syllabus - Czech
Last update: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (19.09.2023)Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Vlastní sběr dat a celou organizaci šetření zajišťují studenti. Příprava výzkumného instrumentu je provázená exkursy do technik a metod sociologického výzkumu na seminářích podle potřeby, která vyplyne z průběhu vlastního výzkumu. V průběhu let budou doplňována další témata výzkumu. 

Rok 2023-2024

Skupina Tomáš Dvořák:

Praktika se zaměří na výzkum politických postojů.  Pro tento budou tématy Eurovolby 2024 (a vztah k EU), příčiny (ne)zájmu o politiku a politická neangažovanost. 

Skupina Jan Urban:

Skupina Životní prostředí a ekologie. Výzkum se zaměřuje na téma postojů k životnímu prostředí a ekologii. Studenti budou rozdělení do skupin a z oblasti životního prostředí si vyberou konkrétní téma (postoje ke klimatické změně, znečištění, envornmentálně šetrné chování apod.).  Výběr témat proběhne při prvním setkání. Výzkum bude hodně zaměřen na generační rozdíly ve vnímání životního prostředí a souvisejících témat.

Skupina Aleš Kudrnáč:

Praktika se zaměří na výzkum sociálních postojů vysokoškoláků a vysokoškolaček. Hlavním cílem praktik bude analýza role meziskupinového přátelství v sociálních postojích studentů/studentek ze zahraničí a studentů/studentek z České republiky. Budeme především zkoumat možné příčiny a důsledky meziskupinových přátelských vztahů. Výběr konkrétních témat proběhne při prvním setkání.