SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Foundations of Statistics II - JSB018
Title: Statistika II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (130)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Incompatibility : JSB538
Pre-requisite : JSB017
Interchangeability : JSB537, JSB538
N//Is incompatible with: JSB538
Z//Is interchangeable with: JSB538
XP//In complex pre-requisite: JSB066, JSB104, JSB133
XN//In complex incompatibility with: JSB998
Annotation -
Last update: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (26.06.2008)
Course is focused on basic statistical methods for social science data.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (08.04.2008)

The goal is to learn to use basic statistical tests for sociological research.

Literature -
Last update: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (08.04.2008)

Obligatory:

Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Knoke, D., Bohrnstedt, G. W., Mee, A. P.: Statistics for Social Data Analysis. Wadsworth, 2002

Recommended:

Hebák, Hustopecký, Malá. 2005: Vícerozměrné statistické metody (2), Informatorium.

Hebák a kol. 2005: Vícerozměrné statistické metody (3), Informatorium.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja. 2000: Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepr. vyd. Praha : Management Press

HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava - SEGER, Jan. 2004: Statistika pro ekonomy. 5. vydání, Professional Publishing 2004, Praha

BLATNÁ, Dagmar. 1996: Neparametrické metody. 1. vyd. Praha : VŠE.

BLATNÁ, Dagmar. 1996: Neparametrické metody II. Neparametrické odhady. 1. vyd. Praha : VŠE.

Teaching methods -
Last update: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (08.04.2008)

lecture/exercise

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (16.02.2016)

Každý ze dvou průběžných testů nutno napsat na 70%. Na konci studia ústní zkouška (minimálně nutno získat 50 %), k ústní zkoušce může jen ten, kdo má minimálně 70 % z testů a domácích úkolů.
Pro absolvování seminářů stanovují povinnosti jednotliví cvičící takto:
 Zasílání 5 úkolů v průběhu semestru 0-10 bodů za kvalitu a 1-5 bodů pro 5 nejrychlejších. Celkem nutno získat minimálně 35 bodů za pět úkolů.

Výsledná známka se stanoví jako vážený průměr jednotlivých částí (úkoly, průběžné testy a ústní zkouška):

20 % úkoly (hodnoceny souhrnně 0-100 %)

30 % průběžné testy (hodnoceny souhrnně 0-100 %)

50 % ústní zkouška (hodnocena 0-100 %), minimum u ústní zkoušky je 50 %

Výsledná známka: 50-70 % (3), 71-85 % (2) a 86 % a více (1)

Syllabus -
Last update: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (23.02.2009)

1.-2. Intro to software SPSS.

3. Exploratory data analysis, requirements of statical tests (normality, homoscedasticity, Levene test, Kolmogorov-Smirnov test, Q-Q diagram). Dependent and independent samples.

4. T-test - one-sample and two samples (equal and unequal varinces).

5. Paired t-test. Nonparametric tests-Sign test, median test, Mann-Whitney and Wilcoxon test.

6. Analysis of variance. Requirements and robustness. Between and within gropus variance. Test about equality of means.

7. Multile comparisons, contrasts and post hoc tests (equal and unequal varinces). More factors in ANOVA.

8. Kruskal Wallis test. Post hoc tests. (Friedman test).

9. Spearman and Kendall coefficient. Statistical methods for ordinal variables.

10. Chi-square test for frequency. Binomial test. Mc Nemar test.

11. Contingency tables. Count, total, row, column percentages. Pearson Chi-square test.

12. Contingency coefficients. Adjusted reziduals and sign scheme.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html