SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Quantitative Methodology in Social Sciences - JSB015
Title: Kvantitativní metodologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 108 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Zuzana Beranová
Bc. Jakub Čapek
Bc. Kristýna Háčková
Bc. Martin Hlávka
Bc. Tereza Hübscherová
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Bc. Filip Rybín
Nikola Šrámková
Bc. Eva Ulrichová
Bc. Adéla Vlčková
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JSB012 or JSB529}
XP//In complex pre-requisite: JSB066, JSB104, JSB133
XN//In complex incompatibility with: JSB998
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)
Cílem kursu je osvojit si základní pravidla provádění sociologických šetření. Absolventi kursu by měli být schopni navrhnout výzkumný design, naplánovat vlastní šetření, adekvátně řídit kvalitu výzkumného procesu a náležitým způsobem prezentovat zjištěné výsledky.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (24.01.2020)

Podmínky zakončení kurzu:

a)         průběžný test (na celkové známce se podílí 25 %)

b)         závěrečný test (na celkové známce se podílí 35 %)

c)         semestrální projekt (na celkové známce se podílí 35 %)

 

Zbylých 5 % představuje bonus za dodržování průběžných termínů.

 

Celkový výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %); dle nich je stanovena tato klasifikace:

0-50 % = F,

51-60 % = E,

61-70 % = D,

71-80 % = C,

81-90 % = B,

91 % a více = A

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)

Zákaldní literatura (povinná):

Babbie, E.: The Practice of Social Research (7th edition), SAGE 1995

Doporučená literatura:

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál 2004 
Miller,C.: Handbook of Research Design and Social Measurement. (5th edition) 1999

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)

Hlavní témata/osnova předmětu
01. týden: Úvod
02. týden: Porovnání metod sběru dat (I.)
03. týden: Porovnání metod sběru dat (II.)
04. týden: Příprava výzkumného instrumentu (I.)
05. týden: Příprava výzkumného instrumentu (II.)
06. týden: Příprava výzkumného instrumentu (III.)
07. týden: TEST
08. týden: Techniky škálování (I.)
09. týden: Techniky škálování (II.)
10. týden: Pozorování
11. týden: Praktické aspekty realizace výzkumných šetření
12. týden: Prezentace dat (možnosti a formy vizualizace)
13. týden: TEST
 
Semináře
Semináře tématicky navazují přednášky; konkrétní program seminářů se řídí pokyny vedoucích jednotlivých seminárních skupin.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html