SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Quantitative Methodology in Social Sciences - JSB015
Title: Kvantitativní metodologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 108 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Zuzana Beranová
Bc. Jakub Čapek
Bc. Kristýna Háčková
Bc. Martin Hlávka
Bc. Tereza Hübscherová
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Bc. Filip Rybín
Nikola Šrámková
Bc. Eva Ulrichová
Bc. Adéla Vlčková
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JSB012 or JSB529}
XP//In complex pre-requisite: JSB066, JSB104, JSB133
XN//In complex incompatibility with: JSB998
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (09.05.2020)
Cílem tohoto prakticky zaměřeného kurzu je naučit studentky a studenty využívat základní vodítka a doporučení při provádění kvantitativního sociologického výzkumu. Absolventi kursu znají nejčastěji používané metody sběru dat, dokáží uvést jejich hlavní výhody a nevýhody, dovedou navrhnout vlastní výzkumný instrument zohledňující metodologická pravidla i etické normy.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (09.05.2020)

Podmínky zakončení kurzu:

a) semestrální projekt (na celkové známce se podílí 50 %)

Zpracování semestrálního projektu je zaměřeno na návrh dotazníku na zadané téma. Studenti se během semestru pod dohledem vedoucích jednotlivých seminárních skupin seznámí se zadaným tématem, navrhnou výzkumný instrument a provedou jeho pilotáž. Konkrétní zadání, rozsah a zaměření jednotlivých úkolů a způsob hodnocení bude upřesněn během prvního semináře.

 

b) zpracování závěrečné práce (na celkové známce se podílí 50 %)

Studentům budou zadána témata, na která samostatně zpracují závěrečnou práci. Závěrečná zkouška bude mít formu „open book“ a bude zaměřena na návrh řešení praktické úlohy týkající se tématu probíraného během přednášek.

 

Celkový výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %); dle celkového počtu procent je stanovena výsledná klasifikace dle následujícího přehledu:

0-50 % = F,

51-60 % = E,

61-70 % = D,

71-80 % = C,

81-90 % = B,

91 % a více = A

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)

Zákaldní literatura (povinná):

Babbie, E.: The Practice of Social Research (7th edition), SAGE 1995

Doporučená literatura:

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál 2004 
Miller,C.: Handbook of Research Design and Social Measurement. (5th edition) 1999

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (09.05.2020)

Hlavní témata předmětu:
01. Základní pravidla pro přípravu výzkumného instrumentu
02. Škály
03. Škálovací techniky
04. Zásady formulace otázek
05.: Metody sběru dat
06.: Výzkumná etika
07. Pozorování
08.: Sekundární analýza dat
09.: Obsahová analýza
10. Prezentace dat

Semináře
Nedílnou součástí kurzu jsou semináře, které tematicky navazují přednášky; konkrétní program seminářů se řídí pokyny vedoucích jednotlivých seminárních skupin
.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html