SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Sociology I - JSB007
Title: Dějiny sociologie I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: 120 / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Incompatibility : JSB554
N//Is incompatible with: JSB554
XP//In complex pre-requisite: JSB008
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (17.09.2019)
Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojdenání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Hodnocení:

A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (10.01.2020)

Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojdenání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

(číst a reflektovat budeme následující texty:

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Marx, K. a B. ENGELS 1985. Manifest komunistické strany.)

Požadavky na seminární práci včetně vypsaných termínů pro odevzdání najdete v Moodle 1: Dějiny sociologie 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8605

Hodnocení:

A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50

 

Rozvržení kursu

1. Kánon klasické sociologie: rozvržení kursu – klíčové postavy, problémy, pojmy 

2. Myšlení o společnosti před vznikem sociologie: T. Hobbes, J.-J. Rousseau, A. de Tocqueville

3. Rané vize vědy o společnosti: A. Comte, H. Spencer 

4. Projekt modernity a idea odcizení: K. Marx 

5. Vnitřní rozpory kapitalismu a proletariát: K. Marx 

6. Dělba práce a problém individualismu: E. Durkheim 

7. Moderní společnost a problémy sociální integrace: E. Durkheim 

8. Kapitalismus a racionalita: M. Weber 

9. Sociální jednání, byrokracie, politika, moderní stát: M. Weber

10. Čtecí týden

11. Reflexivní seminář (nad vybranými texty)

12. Peníze, kultura a konflikt v moderní společnosti: G. Simmel 

 

Povinná literatura:

Keller, J. Dějiny klasické sociologie, SLON 2005. Kapitoly 2-4, 5.3, 5.4, 6.

Petrusek, M. a kol. (2011). Dějiny  sociologie. Praha: Grada, kap. 1-3,5,6,8.

Doporučená literatura: 

a) texty klasiků (k dispozici v intranetu v systému "Moodle" : Dějiny sociologie - seminář).

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe II, str. 73-84.

Herbert Spencer: Základy sociologie, str. 445-463.

Emile Durkheim, Společenská dělba práce. Brno: CDK, str. 217-238.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu. In: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998, s. 185-245.

Georg Simmel, Konflikt moderní kultury. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, Praha: Slon, s. 131–145.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html