SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
General Sociology - JSB003
Title: Oborová sociologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 118 / unknown (118)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Pre-requisite : JSB530
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)
The course provides an introduction to general sociology. The course is focused on micro-, meso- a macro- levels of social reality, stressing the interconnections between different levels.
The emphasis is given to both social and symbolic aspects of society. More specifically, attention is given to the relation between social actors, groups and institutions as well as on the processes of the construction of meaning through language and knowledge.


Literature -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Compulsory literature

Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum (s. 9 – 40)

Berger, P.L. a Luckmann, T. (2000): Sociální konstrukce reality. (s. 128 – 160)

Keller, J. (2009). Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha: SLON. (s. 11 - 33)

Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: SLON. (str. 229 - 250)

Keller, J. (1996). Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON. (s. 47-66)

Foucault, M. (1994). Diskurs, Autor, Genealogie. Praha: Svoboda. (s. 7-40)

Nešpor, Z. R., Dušan Lužný. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál. (s. 141-169)

Anderson, B. (2003). Pomyslná společenství. In Hroch, M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON. (s. 239 - 269)

Beck, U. Co je to globalizace. Omyly a odpovědi. Brno: CDK (s. 133-179)

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon. (s. 19–49)

Barša, P., Císař, O. (2004). Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK. (s. 164 - 196)

Librová, H. (1994). Pestří a zelení. Brno: Duha a Veronica. (s 15-44)

 

Recommended literature

Available at https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820

Requirements to the exam -
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Type of Completion: Exam (Zk) (based on assessment methods) 

Assessment methods: 

1) two tests from literature  – 36 points max 

2) final written exam  – 64 points max

 

Grading System 

91 - 100 points: A - excellent (outstanding performance with only minor mistakes)
81 -  90 points: B - very good (above average performance with some mistakes)
71 - 80 points: C - good (overall good performance with a number of notable mistakes)
61 - 70 points: D - satisfactory (acceptable performance with significant mistakes)
51 - 60 points: E - sufficient (performance fulfils only minimum criteria)
less than 51 points: F - insufficient/failed (more effort needs to be made)
 
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Sylabus

(bližší informace ke kurzu jsou k dispozici zde https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820)

 

1. Uvedení kurzu + Zrod Self, teorie jednání a socializace (7.10.2019)

2. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky (14.10.2019)

3. Rodinná dynamika a gender (21.10.2019)

28.10. státní svátek

4. Organizace, deviantní chování a sociální anomie (4.11.2019)

5. Kultura, jazyk a diskurz (11.11.2019)

6. Ideologie, náboženství a vědění (18.11.2019)

7. Identita a nacionalismus (25.11.2019)

8. Globalizace a glokalizace (2.12.2019)

9. Veřejná sféra a média (9.12.2019)

10. Sociální hnutí a revoluce (16.12.2019)

11. Sociologie životního prostředí (14.1.2020 - náhradní výukový týden)

 

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (11.09.2017)

Absolvování kursu Základy sociologického myšlení (JSB001) nebo Úvod do sociologického myšlení (JSB530)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html