SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Sociology - JSB003
Title: Oborová sociologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (118)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: JSB583
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB583
Pre-requisite : JSB530
Is incompatible with: JSB583
Is pre-requisite for: JSB564
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (24.01.2022)

Cílem kurzu je poskytnout vstupní systematické znalosti v oblasti sociologie. Soustředí se na mikro-, meso- a makro- úroveň společenského života a zdůrazňuje vzájemnou souvislost mezi těmito úrovněmi. Důraz je kladen jak na sociální, tak i symbolické aspekty společnosti. Zaměří se tudíž na vztahy mezi sociálními aktéry, skupinami a institucemi a stejně tak i na procesy utváření sociálních významů, v nichž hraje důležitou roli jazyk a vědění.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (24.01.2022)

Přednášky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html