SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Coalitions in parliamentary systems - JPM005
Title: Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech
Guaranteed by: Department of Political Science (23-KP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: 30 / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jakub Stauber
Teacher(s): Mgr. Jakub Stauber
Files Comments Added by
download Reader_Koalice_JPM005.pdf reader PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (05.02.2019)
Kurz se zaměřuje na problematiku teorie koalic s důrazem na analýzu vývoje interpretací koaličních vztahů v demokratických parlamentních systémech. Jeho předmětem je problematika teorie her, teorie koalic, teorie veto players a možností jejich aplikace. Cílem je uvést studenty do problematiky základních teoretických konceptů, které jsou využívány k analýze koaličních vazeb mezi aktéry. Důraz je kladen především na genezi interpretací koaličních vztahů a na osvojení si teoretických znalostí a možností jejich aplikace.


Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (05.02.2019)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou analýzy koaličních typů vládnutí v současných parlamentích demokraciích, a to prostřednictvím přehledu relevantních teoretických konceptů. Vedle základních teoretických konceptů a přístupů teorií her, racionální volby a koalic budou studenti seznámeni také s fenomény na to navazujícími, jako např. s metodologickými limitami alokace portfolia pod.

Literature -
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (02.03.2017)

Compulsory:
Budge, I. - Keman, H. (1990), Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States. Oxford: Oxford University Press, s. 5-62.
Lanny, W. M - Stevenson, R. T. (2001), Government Formation in Parlaimentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 45, no. 1, pp. 33-50.
Laver, M. - Schofield, N. (1992), Multiparty Government. The Politics of Coalition in Europe. Oxford: Oxford University Press.
Riker, W. (1961), Theory of Coalition. New Haven, London: Yale University Press.
Roozendaal, P. Van (1992), The Effect of Dominant and Central Parties on Cabinet Composition and Durability. Legislative Studies Quarterly, vol. 17, no. 1, pp. 5-36.
Říchová, B. (2000), Moderní politologické teorie. Praha: Portál, s. 95-140.
Strom, K. (1990), Minority Government and Majority Rule. Cambridge University Press.
de Swaan, A. (1973), Coalition Theories and Cabinet Formation. Amsterdam: Elsevier.
Volden, C. - Carrubba, C. J. (2004), The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 48, no. 3, pp. 521-537.
Warwick, P. - Easton, S. T. (1992), The Cabinet Stability Controversy: New Perspectives on a Classic Problem. American Journal of Political Science, vol. 36, no. 1, pp. 122-146.

Optional:
Baron, D. P. (1989), A Nonocooperative Theory of Legislative Coalitions. American Journal of Political Science, vol. 33, no. 4, pp. 1048-1084.
King, G. - Alt, J. E. - Burns, N. E. - Laver, M. (1990), A Unified Model of Cabinet Dissolution in Parliamentary Democracies. American Journal of Political Science, vol. 34, no. 3, pp. 846-871.
Laver, M. - Shepsle, K. A. (1996), Making and Breaking Governments. Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambridge University Press.
Lijphart, A. (1984), Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven, London: Yale University Press, s. 46-66.
Lupia, A. - Strom, K. (1995), Coalition Termination and the Strategic Timing of Parliamentary Elections. American Political Science Review, vol. 89, no. 3, pp. 648-665.
Novák, M. (1997), Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Slon, s. 175-191.
Warwick, P. V. (1994), Government Survival in Parliamentary Democracies. Cambridge University Press.

Teaching methods -
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (10.02.2013)

Lectures.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (10.02.2013)

Written examination.

Syllabus -
Last update: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. (10.02.2013)

1. Theories of coalition: issue of methodology

2. Office-seeking and policy-seeking theories and their interpretation bacgrounds

3. Poltical parties and theories of coalition

4. Leaders in demoracy

5. Governments and coalitions

6. Minimal winning coalitions

7. Minority government

8. Over-sized government

9. Case-studies

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html