SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2018/2019
  
Security problems of the turn of the 20 and 21 century - JMM746
Title: Bezpečnostní problémy přelomu 20. a 21. století
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: 16 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)
Předmět je zaměřen na bezpečnostní problémy od 90. let 20. do současnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostními hrozbami narušující stabilitu v období po skončení studené války. Kurz se zaobírá příčinami, rozdělením hrozeb, možnostmi jejich řešení a zajištění bezpečnosti na bázi jednotlivých států a mezinárodních organizací. Důležitou otázkou je nejen přímé zapojení velmocí, ale také nepřímé podporování znepřátelených stran ve vnitrostátních konfliktech.
Jedná se o praktické dopady kroků a chování hráčů na světovém kolbišti při rozdmýchávání a urovnávání konfliktů ve snaze posílit vlastní vliv a naopak oslabit vliv ostatních protihráčů v dané oblasti. Na konkrétních případech k jednotlivým tématům je možno odvodit obecnější principy chování států v závislosti na jejich strategických zájmech, ekonomických, politických, technologických a vojenských možnostech.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostními hrozbami narušující stabilitu v období po skončení studené války. Kurz se zaobírá příčinami, rozdělením hrozeb, možnostmi jejich řešení a zajištění bezpečnosti na bázi jednotlivých států a mezinárodních organizací. Studenti při přípravě svých referátů mohou do této problematiky hlouběji proniknout a aplikovat získané informace.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)

Literatura k jednotlivým tématům:

 

ad 2) Konflikty na území bývalého Sovětského svazu a Jugoslávie

Beacháin, Donnacha Ó – Polese, Abel (ed.), The colour revolutions in the former Soviet republics: successes and failures, New York, 2010

Celder, Richard, Rusko-čečenský konflikt 1989–2007, Bratislava, 2012

Oliver, Ian, War & Peace in The Balkans: The Diplomacy of Conflict in The Former Yugoslavia, Londýn, 2005

Sussex, Matthew (ed.), Conlict in the Former USSR, Cambridge, 2012

Žukov, Dmitrij, Vojny na rujnach SSSR, Moskva, 2010

 

ad 3) Válka proti teroru, Afghánistán a Irák

Bailey, Beth – Immerman, Richard H., Understanding the U.S. Wars in Iraq and Afghanistan, New York – Londýn, 2015

Kelly, Terrence K., Security force assistance in Afghanistan: identifying lessons for future efforts, Santa Monica, 2011

Netzley, Patricia D., Terrorism and war of the 2000s, San Diego, 2014

Sjursen, Daniel A., Ghost riders of Baghdad: soldiers, civilians, and the myth of the surge, Lebanon, 2015

Tucker-Jones, Anthony, The Iraq War: Operation Iraqi Freedom 2003–2011, Barnsley, 2014

West, Owen, Hadožrouti: Nepravděpodobné bratrstvo neohrožených a bitva o duši Iráku, Praha, 2015

 

ad 4) Arabské jaro, Libye a Sýrie

Amin, Samir, The reawakening of the Arab world : Challenge and Change in the Aftermath of the Arab Spring, New York, 2016

Brennan, Christopher L., Fall of the Arab Spring: From Revolution to Destruction, San Diego, 2015

Cole, Peter – McQuinn, Brian, The Libyan Revolution and its Aftermath, New York, 2015

Lister, Charles R., The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, New York, 2015

Sahner, Christian C., Among the Ruins: Syria Past and Present, New York, 2014

Zartman, I. William, Arab spring: negotiating in the shadow of the intifadat, Athens, 2015

 

ad 5) Nefunkční státy a oblasti světa jako dlouhodobá ohniska bezpečnostní nestability

Lowther, Adam B., Deterrence: rising powers, rogue regimes, and terrorism in the twenty-first century, New York, 2012

Musu, Costanza, European Union Policy towards the Arab-Israeli Peace Process, New York, 2010

Newman, Edward, Understanding civil wars: continuity and change in intrastate conflict, New York, 2014

Peters, Krijn, War and the crisis of youth in Sierra Leone, Cambridge, 2011

Utkin, Anatolij I., Novyj mirovoj porjadok, Moskva, 2006

Tan, Morse, North Korea, international law, and the dual crises: rightlessness in a nuclear state, New York, 2015

 

ad 6) Bezpečnostní politika NATO a EU

Bremberg, Niklas, Diplomacy and Security Community-Building: EU crisis management in the Western Mediterranean, New York, 2016

King, Anthony, The transformation of Europe’s armed forces: from the Rhine to Afghanistan, Cambridge, 2011

kol., Bezpečné Česko v bezpečné Evropě, Praha, 2007

Orfy, Mohammed Moustafa, NATO and the Middle East: the geopolitical context post-9/11, New York, 2011

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, Brusel, 2010

 

ad 7) OSN a operace na prosazení a udržení míru

Edström, Håkan – Gyllensporre, Dennis, Political Aspirations and Perils of Security: Unpacking the Military Strategy of the United Nations, New York, 2013

Jett, Dennis C., Why peacekeeping fails, New York, 2001

Murphy, Ray, UN peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo, Cambridge, 2007

Thakur, Ramesh – Schnabel, Albrecht, United Nations peacekeeping operations: ad hoc missions, permanent engagement, New York, 2001

 

ad 8) Ruské geopolitické zájmy

Black, J. L. – Johns, Michael (ed.), Return of the Cold War: Ukraine, the West and Russia, Londýn – New York, 2016

Gardner, Hall, Crimea, Global Rivalry, and the Vengeance of History, New York, 2015

kol., Rusko-čínske vztahy a EU, Praha, 2011

Matlary, Janne Haaland – Heier, Tormod, Ukraine and Beyond: Russia’s Strategic Security Challenge to Europe, New York, 2016

Pacer, Valerie A., Russian foreign policy under Dmitry Medvedev, 2008–2012, New York, 2016

Yekelchyk, Serhy, The Conflict in Ukraine, New York, 2015

 

ad 9) Geopolitické zájmy USA

Futter, Andrew, Ballistic missile defence and US national security policy: normalisation and acceptance after the Cold War, New York, 2013

Middup, Luke, The Powell Doctrine and US Foreign Policy, Farnham, 2015

Michaels, Jeffrey H., The Discourse Trap and the US Military: From the War on Terror to the Surge, New York, 2013

Tow, William a kol., Asia-Pacific security: US, Australia and Japan and the new security triangle, Londýn, 2007

 

ad 10) Mezinárodní organizovaný zločin, pirátství, nelegální obchod drogami, zbraněmi, …

Bekkevold, Jo Inge – Till, Geoffrey, International Order at Sea: How it is challenged. How it is maintained, Londýn, 2016

Lehr, Peter (ed.), Violance at Sea – Piracy in the age of global terrorsim, New York, 2007

Murphy, Martin N., Contemporary Piracy and Maritime Terrorism, Londýn, 2007

Roth, Mitchel P., Global organized crime, Santa Barbara, 2010

Stohl, Rachel – Grillot, Suzette, The International Arms Trade, Cambridge, 2009

 

ad 11) Nové vojenské doktríny, technika a technologie

Angstrom, Jan – Widen, J. J., Contemporary military theory: the dynamics of war, Londýn, 2015

Custers, Bart, The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives, Berlín, 2016

Glenn, Russell W., Rethinking western approaches to counterinsurgency: lessons from post-colonial conflict, New York, 2015

Heintze, Hans-Joachim – Thielbörger, Pierre, From Cold War to Cyber War, New York, 2016

Romaniuk, Scott Nicholas – Webb, Stewart Tristan, Insurgency and Counterinsurgency in Modern War, Londýn – New York, 2016

Sarkar, Rumu, A Fearful Symmetry: the new soldier in the age of asymmetric conflict, Santa Barbara, 2010

 

ad 12) Soukromé společnosti a žoldnéři zapojení do konfliktů

Jäger, Thomas – Kümmel, Gerhard (ed.), Private Military and Security Companies, Wiesbaden, 2007

Kinsey, Christopher, Corporate soldiers and international security: the rise of private military companies, New York, 2006

Lovewine, George C., Outsourcing the Global War on Terrorism: Private Military Companies and American Intervention in Iraq and Afghanistan, New York, 2014

Sheehy, Benedict – Maogoto, Jackson – Newell, Virginia, Legal Control of the Private Military Corporation, New York, 2009

Tonkin, Hannah, State control over private military and security companies in armed conflict, Cambridge, 2011

 

 

Další doporučená literatura:

Abdelrahman, Maha, Egypt’s Long Revolution, New York, 2015

Andemicael, Berhanykun – Mathiason, John, Eliminating Weapons of Mass Destruction: Prospects for Effective International Verification, New York, 2005

Arbuckle, James V., Military Forces in 21st Century Peace Operations: No job for a soldier?, Londýn, 2006

Ball, Howard, Working in the Killing Fields: Forensic Science in Bosnia, Lincoln, 2015

Bar-On, Mordechai, A never-ending conflict: a guide to Israeli military history, Westport, 2004

Berdal, Mats – Economides, Spyros, United Nations Interventionism 1991–2004, Cambridge, 2007

Bodansky, Yossef, Chechen Jihad, Londýn – New York, 2007

Braun, Aurel, Nato-Russia relations in the twenty-first century, New York, 2008

Brigham, Robert K., Iraq, Vietnam, and the Limits of American Power, Philadelphia, 2008

Brunn, Stanley D., 11 September and its aftermath: the geopolitics of terror, Portland, 2004

Byman, Daniel, Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism, Cambridge, 2005

Cashman, Greg, What causes war? An Introduction to Theories of International Conflict, Plymouth, 2014

Cordesman, Anthony H. – Davies, Emma R., Iraq’s Insurgency and the Road to Civil Conflict, Westport – Londýn, 2008

Coker, Christopher, Ethics and War in the 21st Century, Londýn, 2008

Coker, Christopher, The Improbable War: China, The United States and the Continuing Logic of Great Power Conflict, New York, 2015

Collins, Brian J., NATO: a guide to the issues, Santa Barbara, 2011

Dabashi, Hamid, The Arab Spring: The End of Postcolonialism, Londýn – New York, 2012

Dal Lago, Alessandro – Palidda, Salvatore (ed), Conflict, Security and the Reshaping of Society, Londýn, 2010

Davidson, Janine, Lifting the fog of peace: how Americans learned to fight modern war, Michigan, 2010

Davis, John, Presidential policies and the road to the second Iraq war: from forty one to forty three, Aldershot, 2006

Davis, Lois M., Combating terrorism: how prepared are state and local response organizations?, Santa Monica, 2006

Deni, John R., Alliance management and maintenance: restructuring NATO for the 21st century, Burlington, 2007

DeShaw Rae, James, Analyzing the Drone Debates: Targeted Killing, Remote Warfare, and Military Technology, New York, 2014

Elliott, Christopher L., High Command: British Military Leadership in the Iraq and Afghanistan Wars, New York, 2015

Engelbrekt, Kjell – Mohlin, Marcus – Wagnsson, Charlotte, The NATO intervention in Libya: lessons learned from the campaign, New York, 2014

Fair, C. Christine, Urban battle fields of South Asia: lessons learned from Sri Lanka, India, and Pakistan, Santa Monica, 2004

Frisch, Hillel – Inbar, Efraim, Radical Islam and International Security: Challenges and responses, New York, 2008

Gates, Scott – Roy, Kaushik, Unconventional warfare in South Asia: shadow warriors and counterinsurgency, Farnham, 2014

Gerges, Fawaz A., ISIS: A History, New Jersey, 2016

Gonzalez, Pablo Rafael, Running Out: How Global Shortages Change the Economic Paradigm, New York, 2008

Goodson, Larry P., Afghanistan’s Endless War, Seattle – Londýn, 2001

Gray, Colin S., War, peace and international relations: an introduction to strategic history, New York, 2007

Green, James A., Cyber Warfare,New York, 2015

Gross, Michael L.,Moral Dilemmas of Modern War: Torture, Assassination, and Blackmail in an Age of Asymmetric Conflict, Cambridge, 2010

Haas, Marcel de, Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and beyond, Londýn, 2010

Hagan, John – Kaiser, Joshua – Hanson, Anna, Iraq and the crimes of aggressive war: the legal cynicism of criminal militarism, New York, 2015

Hasian, Marouf Arif, Drone warfare and lawfare in a post-heroic age, Tuscaloosa, 2016

Harvey, Frank P., Explaining the Iraq War: counterfactual theory, logic and evidence, Cambridge, 2012

Hegghammer, Thomas, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979, Cambridge, 2010

Heinze, Eric, Waging humanitarian war: the ethics, law, and politics of humanitarian intervention, Albany, 2009

Hellmich, Christina, Al-Qaeda: From Global Network to Local Franchise, Londýn – New York, 2011

Herd, Graeme P., Great Powers and Strategic Stability in the 21st Century,New York, 2010

Holloway, David, 9/11 and the War on Terror, Edinburgh, 2008

Howard, Tiffiany O., The tragedy of failure: evaluating state failure and its impact on the spread of refugees, terrorism, and war, Santa Barbara, 2010

Hyde-Price, Adrian, European Security in the Twenty-first Century: The challenge of multipolarity, Londýn, 2007

Innes, Michael A., Bosnian Security after Dayton, Londýn, 2006

Jaffer, Jameel (ed.), The drone memos: targeted killing, secrecy, and the law, New York, 2016

Janczewski, Lech J. – Colarik, Andrew M., Cyber Warfare and Cyber Terrorism, Hershey – New York, 2008

Johnson Chris – Leslie Jolyon, Afghanistan The mirage of peace, Londýn – New York, 2004

Johnson-Freese, Joan,Space warfare in the 21st century: arming the heavens, New York, 2017

Jones, Seth G., Hunting in the Shadows – The Pursuit of Al Qaida Since 9/11, New York – Londýn, 2012

Kaim, Markus, Great powers and regional orders: the United States and the Persian Gulf, Aldershot, 2008

Kagan, Frederick W. – Kubik, Chris, Leaders in War: West Point Remembers the 1991 Gulf War, Londýn – New York, 2005

Kallen, Stuart A., The War in Afghanistan, San Diego, 2014

Kennedy, David M., The modern American military, New York, 2013

Khoury, Dina Rizk, Iraq in wartime: soldiering, martyrdom, and remembrance, New York, 2013

Kilcullen, David, Counterinsurgency, Oxford, 2010

Kirchner, Emil – Sperling, James, EU security governance, Manchester, 2007

Kohlmann, Evan, Al-Qaida’s Jihad in Europe, Oxford – New York, 2004

kol., Chechnya at War and Beyond, Londýn – New York, 2014

kol., International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis, Amsterdam, 2008

kol., Maritime terrorism: risk and liability, Santa Monica, 2006

kol., Nuclear weapons under international law, Cambridge, 2014

kol., Peace operations: trends, progress, and prospects, Washington, 2008

kol., Remotely piloted aircraft systems: a human systems integration perspective, Chichester, 2017

kol.: Roots of Russia’s war in Ukraine, Washington – New York, 2016

kol., The United Nations Security Council And War, Oxford, 2008

Krause, Joachim – Bruns, Sebastian, Routledge handbook of naval strategy and security, New York, 2016

Laidlaw, Will, Apache over Libya, Barnsley, 2016

Lansford, Tom – Watson, Robert P. – Covarrubias, Jack, America’s war on terror, Burlington, 2009

Lebovic, James H., Deterring international terrorism and rogue states: US national security policy after 9/11, Londýn, 2007

Lebow, Richard Ned, Why nations fight: past and future motives for war, Cambridge, 2010

Leech, Garry, The FARC: The Longest Insurgency, Londýn – New York, 2011

Lieven, Anatol, Chechnya: Tombstone of Russian Power, New Haven – Londýn, 1998

Lintner, Bertil, Great Game East: India China and the Struggle for Asias Most Volatile Frontier, New Haven – Londýn, 2015

Little, Douglas, Us versus them: the United States, radical Islam, and the rise of the green threat, Chapel Hill, 2016

MacQueen, Norrie – Flockhart, Trine, European Security after Iraq, Leiden – Boston, 2006

Marston, Daniel – Malkasian, Carter, Counterinsurgency in Modern Warfare, Oxford, 2008

Mason, David T. – Meernik, James D. (ed.), Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies, Londýn 2006

Matlary, Janne Haaland, European Union security dynamics in the new national interest, New York, 2009

Mattis, Frederick N., Banning Weapons of Mass Destruction, Westport – Londýn, 2009

May, Larry, Aggression and Crimes against Peace, Cambridge, 2008

McLeod, Travers, Rule of Law in War: International Law and United States Counterinsurgency in Iraq and Afghanistan, Oxford, 2015

Menon, Rajan – Rumer, Eugene, Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post-Cold War Order, Cambridge, 2015

Muchin, Jurij, Kogda NATO budět bombit Rossiju, Moskva, 2014

Munoz, Arturo, U.S. Military Information Operations in Afghanistan: Effectiveness of Psychological Operations 2001–2010, Santa Monica, 2012

Nafziger, George F. – Walton, Mark W., Islam at War: A History, Westport, 2003

Nardulli, Bruce, The Global War on Terrorism, Santa Monica, 2003

Nicks, Denver, Private: Bradley Manning, Wikileaks, and the biggest exposure of official secrets in American history, Chicago, 2012

Norris, John, Collision course: NATO, Russia, and Kosovo, Londýn, 2005

Oberschall, Anthony, Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to ethnic violence, Londýn, 2007

O’Donnell, Patrick, Krvavý Irák, Praha, 2010

Ochmanek, David A., Military Operations against Terrorist Groups Abroad: Implications for the United States Air Force, Santa Monica, 2003

Pecastaing, Camille, Jihad in the Arabian Sea, Stanford, 2011

Peabody, Lawrence B., Afghanistan security, New York, 2009

Peskin, Victor A., International Justice in Rwanda and the Balkans,Cambridge, 2008

Peters, Joel – Newman, David, The Routledge handbook on the Israeli–Palestinian conflict, New York, 2013

Politkovskaya, Anna, A Small Corner of Hell: Dispatches from Chechnya, Chicago – Londýn, 2003

Pouliot, Vincent, International Security in Practice: The Politics of NATO–Russia Diplomacy, Cambridge, 2010

Preston, Thomas, From Lambs to Lions: Future Security Relationships in a World of Biological and Nuclear Weapons, Lanham – Plymouth, 2009

Radan, Peter, The Break-up of Yugoslavia and International Law, Londýn – New York, 2002

Rajaee, Bahram M. – Miller., Mark J., National security under the Obama administration, New York, 2012

Reuveny, Rafael – Thompson, William R. (ed.), Coping with terrorism: origins, escalation, counterstrategies, and responses, New York, 2010

Reveron, Derek S., Exporting security: international engagement, security cooperation, and the changing face of the U.S. military, Washington, 2010

Riedel, Bruce O., Deadly embrace: Pakistan, America, and the future of the global jihad, Washington, 2011

Rich, Paul B. – Duyvesteyn, Isabelle, The Routledge handbook of insurgency and counterinsurgency, New York, 2012

Richardson, Louise, The Roots of Terrorism, New York, 2006

Rogers, Paul, Global security and the War on Terror: elite power and the illusion of control, New York, 2008

Rowe, Cami, The Politics of Protest and US Foreign Policy: Performative Construction of the War on Terror, Londýn – New York, 2013

Ruys, Tom, „Armed attack“ and Article 51 of the UN Charter: customary law and practice, Cambridge, 2010

Salter, Mark B., Mapping Transatlantic Security Relations: The EU, Canada, and the war on terror, Londýn, 2010

Sanders, Deborah, Maritime power in the Black Sea, Farnham, 2014

Shafir, Gershon – Meade, Everard – Aceves, William J., Lessons and legacies of the war on terror: from moral panic to permanent war, New York, 2013

Shultz, Richard H. – Dew, Andrea, Insurgents, terrorists, and militias: the warriors of contemporary combat, New York, 2006

Schmid, Alex P., The Routledge handbook of terrorism research, New York, 2011

Schulzke, Marcus, The Morality of Drone Warfare and the Politics of Regulation, Londýn, 2017

Schweitzer, Glenn – Fox, Merc (ed.), Russian Views on Countering Terrorism During Eight Years of Dialogue, Washington, 2009

Silva, Terrence P. – Butler, Jacqueline M., Terrorist attacks and counterinsurgency practices, New York, 2011

Smith, Derek D., Deterring America: Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Cambridge, 2006

Smith, Michael E., Europes Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation, Cambridge, 2004

Spencer, Robert, The complete infidel’s guide to ISIS, Washington, 2015

Steed, Brian L., Voices of the Iraq war: contemporary accounts of daily life, Santa Barbara, 2016

Strawser, Bradley Jay, Killing by remote control: the ethics of an unmanned military, New York, 2013

Sussex, Matthew – Kanet, Roger E. (ed.) Russia, Eurasia and the New Geopolitics of Energy: Confrontation and Consolidation, New York, 2015

Svendsen, Adam D. M., Intelligence Cooperation and the War on Terror, Londýn, 2010

Taddeo, Mariarosaria – Glorioso, Ludovica, Ethics and Policies for Cyber: Operations A NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Initiative, Oxford, 2017

Tan, Andrew T. H., Security strategies in the Asia-Pacific: the United States’ “second front” in Southeast Asia, New York, 2011

Thakur, Ramesh, Nuclear Weapons and International Security, Londýn – New York, 2015

Till, Geoffrey, Seapower: A Guide for the Twenty-first Century, Londýn – New York, 2009

Ulrichsen, Kristian Coates, Qatar and the Arab Spring, New York, 2014

West, Bing, Nejmocnější kmen: Válka, politika a ukončení přítomnosti v Iráku, Praha, 2010

White, James E., Contemporary Moral Problems: War, Terrorism, and Torture, Belmont, 2009

Williams, Brian Glyn, Inferno in Chechnya: the Russian-Chechen wars, the Al Qaeda myth, and the Boston Marathon bombings, Lebanon, 2015

Williams, Michael J., NATO, security, and risk management: from Kosovo to Kandahar, New York, 2009

Wills, Colin, Unmanned Combat Air Systems in Future Warfare, New York, 2015

Wilson, Andrew, Ukraine Crisis, New Haven, 2014

Wilson, Richard Ashby (ed.), Human Rights in the ‘War on Terror’, Cambridge, 2005

Winterdyk, John A. – Sundberg, Kelly W. (ed.), Border security in the AlQaeda era, Boca Raton, 2010

Wrage, Stephen D. (ed.), Immaculate warfare: participants reflect on the air campaigns over Kosovo, Afghanistan, and Iraq, Westport, 2003

Wulf, Herbert, Internationalizing and Privatizing War and Peace, New York, 2005

Yoshihara, Susan, Waging war to make peace: U.S. intervention in global conflicts, Santa Barbara, 2010

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)

Výuka je založena jak na přednáškovém typu, tak seminářovém, aby bylo možné více studenty zapojit do probírané tématiky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Přednesení referátu na zvolené téma (30 %), aktivní účast na výuce (30 %) a ústní zkouška (40 %).

Stupnice hodnocení A - F dle Opatření děkanky (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (24.01.2019)

1) Úvod
2) Konflikty na území bývalého Sovětského svazu a Jugoslávie
3) Válka proti teroru, Afghánistán a Irák
4) Arabské jaro, Libye a Sýrie
5) Nefunkční státy a oblasti světa jako dlouhodobá ohniska bezpečnostní nestability
6) Bezpečnostní politika NATO a EU
7) OSN a operace na prosazení a udržení míru
8) Ruské geopolitické zájmy
9) Geopolitické zájmy USA
10) Mezinárodní organizovaný zločin, pirátství, nelegální obchod drogami, zbraněmi, …
11) Nové vojenské doktríny, technika a technologie
12) Soukromé společnosti a žoldnéři zapojení do konfliktů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html