SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
German European and Security Policy - JMM732
Title: Německá evropská a bezpečnostní politika
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Bagger German view of WOrld.pdf Bagger - interpretace německé ZP po roce 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Erler - Weltornung ohne den Westen_CZ_final.pdf Analytický esej o německé ZP v měnícím se světě z pohledu diplom.praxe (Erler, SPD, je bývalý stát.tajem. na MZV SRN a koordinátor vztahů s Ruskem)) JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Handl N-EU 2007.pdf Německá integrační politika do 2007 - přehled česky JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Annotation - Czech
Last update: HANDL (18.02.2019)
Kurs se zaměří na analýzu současné německé evropské (integrační) a bezpečnostní politiky (1990-2019). Po úvodní hodině, v níž představí hlavní problémy tématu a snahy o jejich analýzu a interpretaci v současné literatuře, se kurz soustředí na podrobnější analýzu tvorby německé politiky v obou oblastech a expertní/akademické diskusi o ní. Zaměří se dále na hlavní a kontroverzní témata (eurokrize, uprchlická krize, vztahy s USA a Ruskem, energetickou politiku). Výuka bude probíhat
kombinovat výklad, diskuse nad texty a referáty studentů.
Course completion requirements - Czech
Last update: HANDL (18.02.2019)

Klasifikace kurzu: hodnocení ve škále A-F, minimální počet bodů 51% (E).

Hodnocení: aktivní účast na seminářích (15%), přednesení referátu vč. handoutu (35%), ústní závěrečná zkouška (50%).

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

Základní literatura je uvedena u jednotlivých hodin, bude součástí readeru. 

Syllabus - Czech
Last update: HANDL (08.05.2019)

Německá evropská a bezpečnostní politika  (German European and Security Policy)

 

Cíle kurzu: cílem kurzu je vytsvětlit principy, aktéry a proces tvorby evropské a bezpečnostní politiky SRN v současnosti. Má umožnot studentům samostatně analyzovat reakci Německa na měnící se situaci v současné Evropě a světě, problémy při vytváření instrumentů a strategií německé politiky. Účastníci by měli být na zívěr schopni dospět k vlastnímu názoru na otázku role SRN v současných mezinárodních vztazích. 

Klasifikace kurzu: hodnocení ve škále A-F, minimální počet bodů 51% (E). Hodnocení: aktivní účast na seminářích (15%), přednesení referátu vč dodání handoutu (35%), ústní závěrečná zkouška (50%).

 

 

1)      19. 2. 2019

Úvodní hodina - hlavní pojmy a koncepty evropské a bezpečnostní politiky SRN, fáze jejich vývoje před a po sjednocení  

Literatura: Thomas Bagger (2019): The World According to Germany. Reassensing 1989. The Washington Quarterly, Winter 2019, s. 53-63.

Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Sources of Germany´s European Power, in Bulmer, Simon – Paterson, William: Germany and the European Union (London: Macmillan), s. 53-77. 

Doplňková lit.:

Handl, Vladimír (2007) „Evropské Německo“, nebo „de-evropeizace“ německé politiky?“, in Rovná, Lenka (ed.): „Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: Evropeizace vybraných zemí EU“. Praha: Eurolex Bohemia, 75-118.

 

2)      26. 2. 2019 ODPADÁ, bude nahrazena

 

3)      5.3. Instituce a aktéři evropské politiky SRN

Literatura: Veselá, Barbora (2011): Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky, in: V. Handl (ed): Německo v čele Evropy? http://irel.jib.cz/prehledy-zdroju/knihy-umv

Doplňková lit.: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): German Political Actors and European Policy: A New Politicisation, in ibid., s. 111-141

Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): German Institutions and EU Policy Making: Constraints or Enforces, ibid, s. 78-110. 

 

4)      12. 3. Německo a vnitřní a vnější politiky EU

Literatura: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Herman European Plicy in the Twenty-First Century, in ibid. s. 142- 165

Doplňková lit.: Hellmann, Gunther – Baumann, Rainer – Bösche, Monika – Herborth, Benjamin – Wagner Wolfgang (2005): „De-Europeanization by Default? Germany’s EU Policy in Defense and Asylum“, Foreign Policy Analysis 1 (1): 143–164.

 

Harnisch, Sebastian a S. Schieder (2006): „Germany’s New European Policy: Weaker, Leaner, Meaner“, in H. W. Maull (ed.) Germany’s Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. Houdsmills et al.: Palgrave, 95–108.

 

5)      19.3. Německo a řešení krize eurozóny

Literatura: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Monetary Policy and the Eurozone Crisis: The Emergence of German Hegemony?, in Bulmer – Paterson, ibid., s. 167- 200.

Doplňková lit.: Hillebrandt, Rainer (2015): Germany and its Eurozone Crisis Policy. The Impact of the Country´ Ordoliberal Heritage, in German Politics and Society, No. 1-2, Spring SUmmer 2015, s. 6-24.

 

6)      26. 3. Německo a migrační krize

Literatura: Funda Tekin (2016): Europapolitische Prioritäten Deutschlands in den bereichen Innere Sicherheit, Asyl und Einwanderungspolitik in Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016,

 

7)      2. 4. Normativní základy, zájmy, instituce a aktéři německé bezpečnostní politiky

Literatura: Gareis, Sven B.(2014): Die Organisation der deutscher Sicherheitspolitik - Akteure, Kompetenzen, Verfahren und Perspektiven, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, op.cit., s. 89-112.

Doplňková lit.: Veselá, Barbora (2011): Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky, in: V. Handl (ed): Německo v čele Evropy? S. 119-134|, 153-163.  http://irel.jib.cz/prehledy-zdroju/knihy-umv

Staak, Michael (2914): Normative Grundlagen, Werte und Interessen deutscher Sicherheitspolitik, in: Böckenförde, Stephan- Gareis, Sven B. (2014): Deutsche Sicherheitspolitik. Opladen: UTB 2014, s. 53-83

 

8)      9. 4. Vývoj německé bezpečnostní a vojenské politiky od sjednocení.

Literatura: Bredow, Wilfried (2015): Sicherheit, Sicherheitspolitik und Militär. Deutschland seit der Wiedervereinigung. Wiesbaden: Springer, 2015, s. 221-235.

Doplňková lit.: Major, Claudia (2015): NATO´s Strategic Adaptation. Germany is backbone for the Aliance´s Military Reorganisation. SWP Berlin, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C16_mjr.pdf

 

9)      16. 4. SRN jako exportér vojenské bezpečnosti. Vojenská bezpečnost a rizika, německá vojenská politika a reforma Bundeswehru, nasazení BW v zahraničí

Literatura: R.L. Glatz etc. (2018): Missions in a Changing World. The Bundeswehr and Its Operations Abroad. SWP Research Paper, SWP Berlin  https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP06_kim_et_al.pdf (do str. 18 včetně)

Doplňková lit.: Gareis, Sven B. (2014): Militärische Beiträge zur Sicherheit, in: Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 115-143.

Schröer, Arne (2014): Lessons Learned? German Security Policy and the War in Afghanistan. German Politics, 1-2/2014, s. 78-97.

 

10)   23.4.  Německá politika zachování světového/evropského bezpečnostního uspořádání (vztah k USA za vlády D. Trumpa a k Rusku V. Putina), kontrola zbrojení a odzbrojení (smlouva INF, otázka jaderných zbraní)

Literatura: Gunther Hellmann (2018): Deutschlands Schwindende Sicherheit. APuZ 36-37, s. 23-28. http://www.bpb.de/apuz/275094/internationale-sicherheit

R.L. Glatz etc. (2018): Missions in a Changing World. The Bundeswehr and Its Operations Abroad. SWP Research Paper, SWP Berlin  https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP06_kim_et_al.pdf (str. 19 - 30)

Oliver Thränert (2018): ABS-Waffenfreie Welt? APuZ 36-37, s. 29-34. http://www.bpb.de/apuz/275094/internationale-sicherheit

Heinrich Brauß, Christian Mölling (2019): Europe´s Security without the INF Treaty: Political and Strategic Options for Germany and NATO.  DGAP Kompakt 02/2019, February. file:///C:/Users/Handl/Downloads/2019-02-kompakt-en%20(1).pdf

 

11)       30. 4.  Německo v EU: společná bezpečnostní a obranná politika, PECSO, strategická autonomie EU. 

Literatura: Knelangen, Wilhelm (2014): Die Europäische Union und die deutsche Sicherheitspolitik, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 289-316

Claudia Major (2019): Zum Wandel der Transatlantischen Beziehungen und den Konsequenzen für Europa. APuZ 36-37, s. 17-22. http://www.bpb.de/apuz/275094/internationale-sicherheit

Doplňková lit.: Markus Kaim, Ronja Kempin (2019): A European Security Council. Added Value for EU Foreign and Security Policy? SWP Comment No. 2, January 2019. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C02_kim_kmp.pdf

 

12)  7. 5. Energetická bezpečnost SRN

Literatura: Ehler, Tomáš: Energetická bezpečnost v rámci zahraniční politiky SRN - mezi bilateralismem a evropeizací. In Handl V. (2011): V. Handl (ed): Německo v čele Evropy?, s. 277-313.

Doplňková lit.: Tom Dyson (2016) Energy Security and Germany's Response to

Russian Revisionism: The Dangers of Civilian Power, German Politics, 25:4, 500-518,

 

13)  14. 5. Seminář s referáty studentů

 

14)  Náhradní hodina (termín dle dohody): Německo jako světový aktér a hegemon EU?

Simon Bulmer – William Paterson (2019): Conclusions, ibid, s. 238-262. 

Jörg Lau (2019): Der Kalte Krieg taut auf. Die Zeit 6.2.2019

https://www.zeit.de/2019/07/grossmachtkonflikte-deutschland-aussenpolitik-brexit-inf-vertrag/komplettansicht?print

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html