SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2016/2017
   Login via CAS
German Foreign Policy I - JMM352
Czech title: Zahraniční politika SRN I
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016 to 2016
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 25 / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://zkouška se bude konat v místnosti 2081 - 2. patro budovy A
Note: it is possible to enroll in the course outside of study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Teacher(s): JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Incompatibility : JMM081
Is incompatible with: JMM081
Is pre-requisite for: JMM353
Files Comments Who
download Bierling D EG Wirtsch 69-89.pdf četba integrační pol. 1968-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling D Sicherh 69-89.pdf četba bezpečnost 1968-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling Ostpolitik Brandt.pdf Ostpolitik Brandt JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling WVE 1990.pdf Bierling sjednocení Německa 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling 49-55 multilat + minulost.pdf četba pro období 1945-1955 - 2.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling 49-55 začátky ZP.pdf četba pro období 1945-1955 - 1.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling 55-69 a.pdf četba pro období 1955-69 1.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Bierling 55-69 b.pdf četba pro období 1955-69 2. část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download D Erkl 4ZB Abk 3-9-71.pdf 4 stranná dohoda JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download D-ČS Vertr 11-12-73.pdf Pražská sml JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Deutschlandvr 54.doc Deutschlandvertrag 1954 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Deutschlandvrtr 52.doc Deutschlandvertrag 1952 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download D-Pol Grenzvertr 14-11-90.pdf Německo-polská hraniční smlouva 14.11.1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download D-Pol Vetr 7-12-70.pdf Varšavská sml JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Drulak Metodologie 2008.pdf P.Drulák a kol - metodologie JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download D-SU Vetr 12-8-70.pdf Moskevska sml. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Elysée Vertr 63.doc Elysejská smlouva N-F 1963 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download EWG 57.doc Smlouva o EHS 1957 - JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Friedensnote 3-66.doc Mírová nóta 1966 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Grundlagenvertr 72.doc Grundlagenvertr. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Handl Ehler pol paper 8-2009.pdf německá politiku vůči Rusku a její proudy JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Handl_Nemecko_vcele_Evropy.pdf Kolekt. monografie Německo v čele Evropy 2011 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Hellmann IP 10_2010.pdf Kritický pohled na normativní základy ZP JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Cherniaev SU G unification.pdf ruský pohled na sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Kessler Kohl EG 1982-90.pdf integrační politika H.Kohla do 1989 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Maull Zivilmacht 06.pdf Maull hodnotí platnost svého konceptu JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Narbes Ethics in Ger FP 06.pdf srovnání etických základů ZP SRN a Japonska JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download OP Schmidt-Kohl.pdf Bierling Ostpolitik Schmidt - Kohl JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Otázky německé sjednocení.doc Otázky ke sjednocení Německa 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Parlamentsbeteiligungsgesetz.pdf Parlamentsbeteiligungsgesetz JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Pyeongeok UK WVE - GP 06.pdf Velká Británie a sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Ruehl NATO a G question.pdf NATO a nemecká otazka 1949-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Rupieper G conception of sec.pdf Vývoj koncepcí bezp.politiky 1949-85 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Spanger-Zagorski G-RU 2012.pdf Analýza německé politiky vůči Rusku do 2012 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Überleitungsvertrag 23-10-54.doc Převodní smlouva 1954 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Veselá Instituce NZP 2011.pdf B.Veselá Instituce a proces tvorby NZP2011 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Weidenfeld 2+4.pdf W.Weidenfeld - hlavní otázky procesu sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download Zoellick G unif 90-2000.pdf US vyjednavač 2+4 Zoellick o americké diplomacii JUDr. Vladimír Handl, CSc.
download 2+4.pdf Moskevská smlouva 12.9.1990 "2+4" JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.07.2007)

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem
charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného
období po sjednocení. Navazovat bude analýza hlavním témat německé zahraniční v letech 1990-2007/8.
Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a následných seminářů, v nichž budou studenti mj. pracovat s
dokumenty a prezentovat referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (01.10.2015)

Povinná literatura (vše v SIS, celkově cca 400 stran):

Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)

Kapitoly J. Eberle, M. Kunštát, B. Veselá in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011)  

Dokumenty a doplňkové texty dle sylabu

 

Doporučená:

Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001)

Colschen, Lars, Deutsche Aussenpolitik, W.Fink UTB, Paderborn, 2010

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (Opladen: Leske und Budrich, 2002, nově 2009)

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007)

Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)

Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. New Haven : Yale University, 1989.

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993), Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)

Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)

Rother, Bernd: Willy Brands Aussenpolitik (Wiesbaden: Springer, 2014)

Schwarz, Hans Peter: Konrad Adenauer I. a II. (Stuttgart: DVA 1986…)

Schwarz, Hans Peter: Helmut Kohl: eine politische Biographie (München: DVA, 2012)

Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996) 

Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995) 

Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)

 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (12.10.2016)

Název předmětu: Současná zahraniční politika SRN

Kód předmětu: JMM352

Charakteristika: dvousemestrální

Kredity: 3 zimní a 6 letní semestr

Vyučující: JUDr. Vladimír handl, CSc., handl@iir.cz, 251108214, domů 222949188

Rozsah: 1/1

Ukončení: Zimní semestr - zápočet,

Konzultace: středa, 15:30 - 17:00 - po domluvě emailem

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného období po sjednocení. V druhém semestru bude navazovat analýza hlavních témat německé zahraniční v letech 1990 - 2012.

Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a seminářů, doplňovaných diskusemi o povinné literatuře/dokumentech. Posluchači rovněž zpracují a přednesou referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.

V letním semestru se kurz soustředí na podrobnější analýzu vybraných témat současné německé zahraniční politiky a expertní/akademické diskuse o ní. Menší část výuky bude probíhat formou přednášek - úvodů hlavních tématických celků. Větší část výuky proběhne interaktivně: studenti připraví k vybraným tématům semináře (definice otázek, příprava literatury pro studijní skupinu) vystoupí na nich s referáty a povedou diskusi. Své referáty odevzdají poté písemně.

 

Stručný program:

 

Stručný program:

Zimní semestr 2016

1.    Úvod – 5. 10.

2.    Normativní základna (Základní zákon a dal.), politická kultura, zájmy, instituce a proces tvorby - vnitřní aspekty, aktéři německé ZP (text ke čtení Veselá v knize "Německo včele Evropy…" na SIS, informativně tamtéž Eberle, Kunštát ) - 12. 10.

3.   Hlavní fáze vývoje NZP 1945/49-1990. Struktura analýzy jednotlivých období, teorie a interpretační přístupy, literatura. (text ke čtení Staack „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, s. 214-219. – 19. 10.

4.   Výklad/Seminář - Historický přehled I: Vznik SRN a integrace do západních struktur 1945/49-1955 (text Bierling, dokumenty, Deutschlandvertrag) - 26. 10.

6.   Výklad/Seminář - Historický přehled II:  Diferenciace NZP a hledání vlastní role 1955-1969 (text: Bierling) - 2.11.

7.   Výklad/Seminář - Historický přehled III: Nová Ostpolitik a její pokračování v 80.letech (Bierling, smlouvy) - 9.11.

8.   Výklad/Seminář - Historický přehled IV: Integrační politika SRN 70.-80. let (texty Bierling, Kessler) - 16. 11.     

9.   Výklad/Seminář - Historický přehled V: Bezpečnostní politika 70.-80. let (texty Bierling, Ruehl, Rupieper) - 23.11.

30. 11. hodina odpadá

10.  Výklad/Seminář - Německé sjednocení 1989 -1990 (Bierling, dokumenty) - 7. 12.

11.  Beseda s představitelem německého ZÚ - 14. 12. nebo podle dohody

12.  Prezentace recenzí, hlavní témata kurzu a příprava na závěrečný test (náhradní hodina) - 21. 12.

  

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html