SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politics and International Relations - JMM278
Title: Politika a mezinárodní vztahy
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: JTM006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Mgr. Eliška Ullrichová, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Files Comments Added by
download JTM006 - Sylabus 2023_specializace SAS final.pdf PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (21.08.2016)
Smyslem kursu je seznámit studenty se základními koncepty, které tvoří jádro jakékoli diskuse o vládnutí v současném světě. Kurs se soustředí na několik vybraných konceptů, které úzce souvisejí se současnou debatou ve zkoumaných teritoriích navazujícího magisterského programu IMS. Teritoriální variace a implikace těchto konceptů budou dále probírány v doprovodných seminářích.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.12.2017)

Povinná účast na seminářích (10 bodů)

Závěrečný test založený na povinné literatuře k přednáškám (40 bodů; ke splnění předmětu nutno získat nejméně 20 bodů)

Písemná práce v rámci semináře (50%). Pro splnění této povinnosti je nutné získat alespoň 25b. Při hodnocení budou vyučující bodovat práce následujícím způsobem: 10 pochopení tématu, 20 argumentace, 10 závěr, 5 kultura písemného projevu, 5 vhodné zdroje a správné odkazování; doporučený rozsah práce 10 normostran, bližší specifikaci v připadě potřeby určí vedoucí kurzu.

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html