SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Proseminar to the Political Science and International Relations - JMM210
Title: Proseminář politologie a mezinárodní vztahy
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: JMM638
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Teacher(s): JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Incompatibility : JMM638
Files Comments Added by
download JMM210-SylabusHandl 2019-20.pdf Sylabus Handl 2019 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (22.09.2019)
Smyslem kursu je seznámit studenty se základními koncepty, které tvoří jádro jakékoli diskuse o vládnutí v současném světě. Kurs se soustředí na několik vybraných konceptů, které úzce souvisejí se současnou debatou v zkoumaných teritoriích navazujícího magisterského programu IMS. Teritoriální variace a implikace těchto konceptů budou dále probírány v doprovodných seminářích.

Kurs se skládá z PŘEDNÁŠKY (přednášejí Kubát - Weiss - Šlosarčík, liché týdny) a SEMINÁŘE (vede Handl, sudé týdny, úterý 9:30-10:50, místnost J4014). Seminář probíhá v následujících dnech: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (27.09.2019)

Většina textů je v ZIP-balíku od Jakuba Eberle. Některé z nich ale už v sylabu nejsou uvedeny (jak je v sylabu vidět) a nové, které jsem tam místo toho dopsal, jsou v SISu tohoto předmětu. 

 

Krell, Christian, Thomas Meyer und Tobias Mörschel (2012) „Demokratie in Deutschland. Wandel, aktuelle Herausforderungen, normative Grundlagen und Perspektiven.“ In Mörschel, Tobias und Krell, Christian. Demokratie in Deutschland. Zustand - Herausforderungen - Perspektiven. Wiesbaden: Springer, 9-23.

Benz, Arthur (2015), Making Democracy Work in a Federal System. German Politics, Vol.24, No.1, 2015, 8–25 

Shen, Yu-Chung (2011) “Semi-Presidentialism in the Weimar Republic: A Failed Attempt at Democracy.” In Elgie, Robert, Sophia Moestrup and Yu-Shan Wu. Semi-Presidentialism and Democracy. Houndmills: Palgrave Macmillan, 229-245.

Oberreuter, Heinrich (2002) „Parlamentarismus in der Bundesrepublik Deutschland: eine Bilanz.“ In Oberreuter, Heinrich, Uwe Kranenpohl und Martin Sebaldt. Der Deutsche Bundestag im Wandel. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 303-320.

Kraushaar, Wolfgang (2007) „Agnoli, die APO und der konstitutive Illiberalismus seiner Parlamentarismuskritik.“ Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2007: 160-179.

Hansen , Michael A. & Olsen, Jonathan (2019) Flesh of the Same Flesh: A Study of Voters for the Alternative for Germany (AfD) in the 2017 Federal Election, German Politics, 28:1, 1-19. 

Maull, Hanns (2000) “German foreign policy, Post‐Kosovo: Still a ‘civilian power?’” German Politics 9(2): 1-24.

Nagel, Klaus-Jürgen (2010) „Foreign Policy: The Case of the German Länder.“ In Requejo, Ferran (ed.) Foreign Policy of Constituent Units at the Beginning of 21st Century. Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 121-142.

Wulf Reiners & Funda Tekin (2019): Taking Refuge in Leadership? Facilitators and Constraints of Germany's Influence in EU Migration Policy and EU-Turkey Affairs during the Refugee Crisis (2015–2016). German Politics, 1-16

Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10.

Paterson, William E. (1996) “Beyond Semi‐sovereignty: The new Germany in the new Europe.” German Politics 5(2): 167-184. 

Brockmeier, Sarah, Gerrit Kurtz and Julian Junk (2014) “Emerging norm and rhetorical tool: Europe and a responsibility to protect.” Conflict, Security & Development, vol. 14, no. 4, s. 429-460.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Výuka bude probíhat formou seminářů, kdy budou všichni účastníci diskutovat o zadaných testech. 

Účasníci kursu se rovněž zúčastní přednášky a debaty s autory hlavní doporučené literatury kurzu - Simonem Bulmerem a Williamem Patersonem, 17. 12. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html