SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Churches and Religions in the German Speaking Countries - JMM115
Title: Církve a náboženství v NMZ
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Incompatibility : JMM640
Is incompatible with: JTM303
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (31.05.2016)
Tématem kursu je základní přehled církevních a náboženských dějin v německy mluvících zemích (Německo, alpské země) v 2. polovině 19. a ve 20. století, a to v širším evropském, resp. středoevropském kontextu. V úvodu budou probrány nejdůležitější terminologické problémy a věroučné charakteristiky jednotlivých konfesních společenství, historické partie budou sledovat jak vnitřní vývoj jednotlivých církví v daném teritoriu, zejména jejich společenské ukotvení v proměnách moderny. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. náboženské změně (religious change), charakterizované individualizací, sekularizací a novými formami náboženské socializace, a to i s ohledem na postavení církví a náboženství na prahu 21. století.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (02.10.2018)

Povinná literatura:

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

GROSSBÖLTING, Thomas: Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945. Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen 2013.

BESSIER, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 56). Oldenbourg Verlag: München 2000.

ROBBERS, Gerhard: Stát a církev ve Spolkové republice Německo. In: týž (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

POTZ, Richard: Stát a církev v Rakousku. In: Robbers, G. (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

LIEBMANN, Maximilian: Von der Dominanz der katholischen Kirche zu freien Kirchen im freien Staat. In:  Leeb, R. - Liebmann, M. - Scheibelreiter, G. - Tropper, Peter G. :  Geschichte des Christentums in Österreich . Ueberreuter:Wien , 361-456.


Další doporučená literatura ke studiu a pro práci v semináři

BESSIER, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 56). Oldenbourg Verlag: München 2000.

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

WALLMANN, Johannes: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 7.vyd. Mohr Sieberck: Tübingen 2012, 188-325.

DROBINSKI, Matthias-KELLER, Claudia: Glaubensrepublik Deutschland. Herder: Freiburg i. Br. 2011.

GRAF, Friedrich Wilhelm: Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen. C.H.Beck:München 2011.

KAISEROVÁ, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Ve Stráni: Úvaly u Prahy 2003.

KLAPETEK, Martin: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. CDK: Brno 2011.

KUNŠTÁT, Miroslav: K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu. In: Církevní dějiny, roč. 1 (2008), čís. 1, 12-35.

ŠEBEK, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. CDK: Brno 2006.

ŠEBEK, Jaroslav: Die Beziehungen zwischen dem tschechischen und dem deutschen katholischen Milieu in der Zeit der Ersten Republik (1918-1938). In. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder  45 (2004), 430-453.

BENDEL, Rainer: Die katholische Kirche in Deutschland und die Vertriebenen. In: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft 25 (2012), 86-118.

LEPP, Klaudia-NOWAK, Kurt (Hg.): Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945-1989). Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001.

BRENNER, Michael: Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart. Beck: München 2012.

TIBI, Bassam: Der Islam in Deutschland. Muslime in Deutschland. 2. vyd. DVA Stuttgart 2001.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (13.02.2018)

Program kursu:

1.       Základní charakteristika soudobého diskursu o náboženství a církvích v NMZ (pojmy, tradice, diskuse a kontroverze)

2.       Náboženský život Němců v českých zemích v 19. a 20. století. Význam náboženské problematiky pro vývoj česko-německých vztahů

3.       Současný německý katolicismus a jeho historické tradice. Pozice německého katolicismu ve světové (katolické) církvi a v ekumenickém hnutí

4.       Současný německý protestantismus a jeho historické tradice. Pozice německého protestantismu ve světovém ekumenickém hnutí

5.       Judaismus v současném Německu

6.       Islám v současném Německu

7.       Současný rakouský katolicismus a jeho historické tradice

8.       Menšinové křesťanské konfese, judaismus a islám v Rakousku

9.       Církve a náboženství ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku

10.      Vztah státu a církví/politiky a náboženství v NMZ jako celku (srovnání)

11.       Perspektivy náboženských transformací v Evropě s důrazem na německou jazykovou oblast

12.      Beseda s hostem

 

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (02.10.2018)

Pro účast v kursu je nutná alespoň pasívní znalost němčiny se schopností číst německou odbornou literaturu (i vzhledem k povinnosti přednést referát na dílčí témam kursu). V případě vážného zájmu je ovšem možno tento požadavek splnit - po dohodě s vyučujícím - i na základě literatury v jiných jazycích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html