SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2018/2019
  
Ethnic and nationality problems of East-Central and South-Eastern Europe - JMM097
Title: Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 15 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Incompatibility : JMM422
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)
Přednáška a seminář se zabývají historicko-geografickym kontextem národnostního vývoje středo- a jihovýchodní Evropy ve 20.
století.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

Povinná literatura:


Piotr Eberhardt, Między Rosją i Niemcami. Warszawa 1995 (nebo v anglické verzi Piotr Eberhardt, Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe : history, data, and analysis. Armonk : Sharpe, c2003)
Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1998, 2000.
Magocsi, Paul R., Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002

Doporučená literatura:

Brubaker R., Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge UP 1996, Brudny, Y.M., Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State 1953-1991. Cambridge (Mass.)-London 1998, Griffiths S.I., Nationalism and Ethnic Conflict. Oxford UP 1993 (hú av čr), Jazyk i etničeskij konflikt. Moskva-Gendalf 2001, R. J. Kaiser, The geography of nationalism in Russia and the USSR. Princeton 1994, Malašenko, A., Islamskije orientiry Severnogo Kavkaza. Moskva 2001, Milner-Gulland, R.-Dejevsky, N., Cultural Atlas of Russia and the Former Soviet Union. Oxford 1998, Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands. CUP 1998, The Nationalities Question in the post-Soviet Era. Ed. G. Smith. London and New York 1996, Nolte, H.H., Nationen-bildung östlich des Bug. Hannover 1994, Pomian K., Evropa a její národy. Praha 2001, Smith G.,Law V., Wilson A., Bohr A., Allworth E., Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities. Cambridge 1998, Thinking Theoretically About Soviet Nationalities. Ed. A.J.Motyl, New York 1995, Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie środkowo-wschodniej. Warszawa 1992

URL:

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

01.10. - Úvod
08.10. - Pobaltí (Kašparová)
15.10. - Bělorusko (Bahdusevich)
22.10. - Ukrajina (Muroň)
05.11. - Polsko (Pilařová)
12.11. - Maďarsko (Korytářová)
19.11. - Československo (Fišar)
26.11. - Rumunsko & Moldova (Andrlová)
03.12. - Jugoslávie (Mikovčík)
10.12. - Bulharsko (Grim)
17.12. - Albánie a Kosovo (Prestaš)

Referát/prezentace max 20 minut, poslat pátek před tím, než téma přijde na řadu na jiri.vykoukal@post.cz; prezentaci pojmout formou hlavních tezí a doplňkem diskusních okruhů/otázek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html