SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary East-Central Europe - JMM078
Title: Současná středovýchodní Evropa
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (4)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (02.02.2019)
Kurz se formou semináře věnuje aktuálním společenským, politickým a hospodářským problémům zemí středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
K jednotlivým tématům si studenti na základě předchozí dohody s vedoucími semináře připravují referáty vycházející ze současných událostí (cca 20-30 minut).
Po nich následuje diskuse mající za cíl osvětlit historické kořeny problémů a současné kontextuální souvislosti s ohledem na další země areálu.

Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (02.02.2019)

Cílem kurzu je aplikovat specifické problémy současnosti v rámci širšího, přinejmenším evropského kontextu, a utužit schopnost problémy kontextualizovat a zasadit je do širšího teoretického rámce.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (13.02.2019)

seminář

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html