SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social and Economic Geography of German Speaking Countries - JMM031
Title: Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
Incompatibility : JMM731
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (28.12.2016)
Kurz je věnován vybraným otázkám socioekonomické geografie německy mluvících zemí, přičemž jsou brány v potaz rovněž aspekty geografie politické a historické. Cílem předmětu je rozvíjet u studentů znalosti geografie německy mluvících zemí a schopnost vnímání a interpretace prostorových souvislostí nejrůznějších sociálních a ekonomických jevů.
Jednotlivé hodiny spojuje zaměření na dynamiku vývoje jádrových a periferních oblastí (v rámci států, regionů i měst) za posledních zhruba 150 let s důrazem na vývoj v posledních desetiletích, současný stav a prognózy dalšího vývoje. Budeme sledovat vztahy mezi lokálními, regionálními a globálními jevy a pokusíme se nenahlížet na stát jako na a priori danou základní jednotku analýzy v prostoru.

Studenti mají možnost výrazně ovlivnit náplň hodin svým výběrem referátů.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (28.12.2016)

Studijní požadavky:
- pravidelná a aktivní účast na semináři
- četba a studium map (cca 300 stran)
- příprava a přednesení referátu (20-30 min)
- odevzdání referátu v písemné podobě, doprovázené mapami, obrázky a grafy (cca 10 normostran)

Studenti budou hodnoceni podle...
a/ aktivní účasti na seminářích (včetně práce s mapami apod.)
b/ předneseného referátu
c/ písemného zpracování referátu

V případě referátu bude hodnocen výběr tématu, struktura referátu, přednes referátu a jeho vizuální podpora (mapy, obrázky, apod.), písemné zpracování tématu a výběr zdrojů a literatury.

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)
- účast na semináři: 18 hod
- přípravná četba:    90 hod
- ústní  a písemné zpracování referátu: 42 hod
celkem: 150 hod = 6 ECTS

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (28.12.2016)

Základní četba:
- Neil Brenner, Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies, in: Theory and Society, Vol. 28, No. 1 (1999), pp. 39-78.
- Philip McCann, Globalization and economic geography: the world is curved, not flat, in: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, No. 1, 2008, pp. 351-370.
- David Harvey, The Sociological and Geographical Imaginations, in: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 18, No. 3-4 (2005), pp. 211-255.
- Rüdiger Glaser - Hans Gebhardt - Winfried Schenk (eds.), Geographie Deutschlands. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007.
- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010.
- Elisabeth Lichtenberg, Österreich: Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013.
- André Odermatt - Daniel Wachter, Schweiz: eine moderne Geographie, Zürich: NZZ, 2004.
- Hans Ulrich Rudolf - Vadim Oswalt (eds.), TaschenAtlas Deutsche Geschichte. Rotha: Klett-Perthes, 2006.

Základní faktografické příručky, zdroje dat a kartografická díla:
- Der neue Fischer Weltalmanach 2017: Zahlen, Daten, Fakten. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2016. (on-line www.weltalmanach.de)
- Statistisches Bundesamt (www.destatis.de - zvláště nejnovější Statistisches Jahrbuch)
- Bundesanstalt Statistik Österreich (www.statistik.at - zvláště nejnovější verze publikace Österreich. Zahlen. Daten. Fakten)
- Statistik Schweiz (www.bfs.admin.ch - zvláště Statatlas Schweiz: Interaktiver Statistischer Atlas der Schweiz)
- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010.
- Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2012.
- Školní atlas dnešního světa. Terra Spol. 2011.

Online mapové hry: http://www.geographie-spiele.com
poznávání spolkových zemí / kantonů a měst Německa, Rakouska i Švýcarska, u Německa navíc i řeky a městské části Berlína (Bezirke)

Doporučená četba k jednotlivým tématům:
- Christophe Büchi, Röstigraben: Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz - Geschichte und Perspektiven. Zürich, NZZ, 2001, zvláště s. 7-19 a 279-301.
- Mariam Issaoui – Manfred Sinz, Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, in: Standort – Angewandte Geographie, Nr. 34, 2010, s. 80-87.
- Manfred Kühn – Heike Liebmann, Urban Regeneration: Strategies of Shrinking Cities in Eastern Germany, in: Die Erde, roč. 143, č. 1-2, 2012, s. 135-152.
- Joe Painter – Alex Jeffrey, Political Geography: An Introduction to Space and Power. London: Sage, 2009. (zvláště kapitola Gentrification: Urban Renaissance or Urban Revanchism?, s. 114-119)
- Robert Steiger – Johann Stötter, Climate change impact assessment of ski tourism in Tyrol, in: Tourism Geographies, Vol. 15, No.4 (2013). s. 577-600.

Doplňující četba k jednotlivým tématům:
- Eberhard Rothfuß – Andreas Winterer, Eine Natur – Zwei Kulturen? Schutzphilosophien im internationalen Kontext der benachbarten Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava, in: Standort – Angewandte Geographie, Nr. 32, 2008, s. 147-151.
- Gregor Betz, Das Ruhrgebiet - europäische Stadt im Werden? Strukturwandel und Governance durch die Kulturhauptstadt Europas RUHR. 2010, in: Oliver Frey - Florian Koch (eds.): Die Zukunft der Europäischen Stadt: Stadtpolitik, Stadtplanung und Stadtgesellschaft im Wandel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 324-342.
- Marco Bontje, Facing the challenge of shrinking cities in East Germany: The case of Leipzig, in: GeoJournal, Vol. 61, No. 1, (2005), pp. 13-21.
- Sophie Schetke - Dagmar Haase, Multi-criteria assessment of socio-environmental aspects in shrinking cities: Experiences from Eastern Germany, in: Environmental Impact Assessment Review, Vol. 28, No. 7 (2008), pp. 483-503.
- David Blackbourn, Podmaňování přírody: Voda, krajina a vývoj moderního Německa. Praha: BB art, 2009.
- Emil Brix - Ernst Bruckmüller - Hannes Stekl (eds.), Memoria Austriae. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 2005.

Doplňující četba:
- časopis Země světa - čísla zaměřená na Německo, Rakousko a Švýcarsko

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (28.12.2016)

1/ Úvodní informace; vymezení a shrnutí vstupních znalostí

2/ Německy mluvící země perspektivou soudobých obecných geografických konceptů (přetrvávající role státu jako základní analytické jednotky? - Brenner, globalizace vs. lokalizace - McCann, časoprostorová komprese - Harvey)

3/ Koncipování regionu "německy mluvící země", resp. "středozápadní Evropa" (jazyk a kultura jako hlavní pojítko mezi německy mluvícími zeměmi), zapojení německy mluvících zemí do koncepcí "střední Evropy"

4/ Regionální rozdíly v Německu (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce; rozdíly mezi západem a východem i mezi severem a jihem)

5/ Regionální rozdíly v Rakousku (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce; Vídeň versus ostatní spolkové země, West-Ost Gefälle, zentrale Peripherie)

6/ Regionální rozdíly ve Švýcarsku (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce; rozdíly mezi jazykovými oblastmi, Mittelland a horské oblasti)

7/ Ekonomické versus ekologické zájmy (konsenzy a konflikty v otázkách využití prostoru a přístupu ke krajině v NMZ)

8/ Doprava a komunikace (řeky a moře jako obchodní cesty, hory jako překážka komunikace?)

9/ Alpy a cestovní ruch (dopady na krajinu a hospodářský i demografický vývoj v horských oblastech, pozitivní přínosy, negativní důsledky, reakce na prognózy klimatických změn)

10/ Metropolitní regiony versus periferní oblasti (územní plánovávní, strategie pro rozvoj metropolitních regionů a aglomerací, ale i snahy zastavit/zpomalit vylidňování periferních oblastí)

11/ "Shrinking cities" ve východním Německu (Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt, Schwedt/Oder, Suhl; Görlitz, Greifswald, Brandenburg an der Havel a další)

12/ Současné urbanistické výzvy (např. gentrifikace, komercializace center měst, revitalizace tzv. brown fields, přistěhovalecké čtvrti – Berlín, Hamburk, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň, Curych, Bern...)

(13/ Shrnutí, zajímavosti)

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (28.12.2016)

- základní přehled geografie německy mluvících zemí
- alespoň pasivní znalost němčiny a angličtiny


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html